“Yakuplu’nun Roman Hali: Bir Mahalle İyileştirme Girişimi” söyleşisi 17 Şubat’ta

Şubat 16, 2015

“Yakuplu’nun Roman Hali: Bir Mahalle İyileştirme Girişimi” söyleşisi 17 Şubat’ta

yakupluMSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Çarşamba Seminerleri’ne, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmak üzere Yakuplu Araştırma Ekibi 17 Şubat 2016 Çarşamba 11:00’de konuk oluyor.

“Yakuplu’nun Roman Hali: Bir Mahalle İyileştirme Girişimi” başlıklı sunuşlarının tanıtım metninden:

“Bu sunuş, Beylikdüzü Belediyesi görev sınırları içinde yer alan Yakuplu Roman mahallesi sosyal konut yerleşiminin iyileştirilmesine yönelik olarak, söz konusu belediye ile MSGSÜ arasında imzalanmış bulunan işbirliği protokolü uyarınca hazırlanan çalışmayı paylaşmayı hedeflemektedir. Çalışma, Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da kentsel dönüşüm adı altında bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamaların neden olduğu fiziksel ve toplumsal problemleri dikkate alarak bütünsel bir iyileştirme önermektedir. Daha önceki uygulamalar, meseleyi mekânsal bir yaklaşımla ele alarak, yaşayanların farklılaşmış ihtiyaçlarını tümüyle göz ardı etmiş, bu yerlerin değerlenmesiyle ortaya çıkan rantı hakkaniyetsiz şekilde, avantajlı kesimler lehine dağıtmış ve sonuçta birçok mahallenin dağıtılmasına, daha önce buralarda dayanışma ilişkileri kurabilmiş yoksul kesimlerin bu tür tampon mekanizmalardan mahrum ve katmerlenmiş dışlanma mekanizmalarıyla karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Yakuplu Roman mahallesini konu alan araştırma ve müdahale yaklaşımının ana hatları ise şunlardır:

  • İyileştirme projesinin temel kaygısı yalnızca fiziki yapının iyileştirilmesi değildir. Öncelikli hedefini, bölgede yaşayan topluluğun her anlamda güçlendirilmesi, toplumsal ve bireysel kapasitelerinin desteklenmesi olarak ortaya koyar.
  • İyileştirme projesi topluluk temelli bir yaklaşım benimsemiş olup, burada önerilecek olan yol haritalarının uygulanmasından önce mahallede bir konsensüs sağlanması zorunludur.
  • Uygulama süreci sonunda mahalleyi iyileştirmenin yanı sıra, mülkiyet el değiştirmelerine yönelik baskıların kontrol altında tutulması esastır.
  • İyileştirme projesi, mahalle ve çevresi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Bu ilke ve hedeflerden yola çıkan çalışmanın sunuşu kapsamında sırasıyla; Roman mahallelerinin genel karakteristik özellikleri ile özelde Yakuplu mahallesi, gerçekleştirilen saha çalışmalarının sonuçları, sosyo-ekonomik ve mekânsal tespitler, iyi uygulama örnekleri ve kısa vadeli öneriler ile birlikte icraatları, beklentileri ve umutları içeren yol haritası paylaşılacaktır.”

Yer: MSGSÜ Fındıklı Kampüsü / Video Konferans Salonu

edebiyathaber.net (16 Şubat 2016)

Yorum yapın