Varoluş filozofları kimlerdir?

Mart 4, 2015

Varoluş filozofları kimlerdir?

varolusA. Kadir Çüçen‘in editörlüğünü üstlendiği “Varoluş Filozofları” adlı kitap Sentez Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

“Olmak ya da olmamak”, Shakespeare’in bu ünlü sözleri, varoluş filozoflarında sahici varoluş ya da sahici olmayan varoluş kavramları içinde ele alınarak, gerçek içeriğine kavuştu.

Bu çalışmanın amacı, varoluş felsefesini ve filozoflarını tanıtmak.

20. yüzyılın en önemli felsefi akımlarından biri olan varoluşçuluk,  bilindiği gibi çağın insan sorununu ele alan bir felsefe akımı. Özellikle iki Dünya savaşının yıkımını gören ve içinde yaşayan düşünürler, insan varlığının nasıl bir varlık olduğunu sorguladılar. Bu nedenle olması gereken ideal bir insanı değil, bunalan, yıkım yapan, kendine yabancılaşan, ölümü ensesinde hisseden, kurtuluşu ve özgürlüğü arayan, etik ilkelerini yeniden oluşturmaya çalışan gerçek, somut ve yaşayan insanın ne olduğunu açıklamaya çalıştılar.

Varoluş filozofları genellikle birbirlerinden etkilenmelerine rağmen, hepsi farklı ilke ve fikirlere sahiptir. Bu nedenle tek bir varoluş felsefesinden ya da genel söylem diliyle varoluşçuluktan ve aynı görüşlere sahip iki varoluş filozofundan bahsedilemez. Sonuç olarak bu kitap; Sokrates’ten Augustinus ve Pascal’a, Kierkegaard’dan, Nietzsche’ye, Husserl’den Heidegger’e, Jaspers’ten Camus ve Marcel’e, Sartre’dan Ponty ve Simone de Beauvoir’a kadar en önemli varoluş filozoflarının düşüncelerini ele alıp, okuyucuyla buluşturmayı hedeflemekte.

edebiyathaber.net (4 Mart 2015)

Yorum yapın