Varlık’ın Kasım sayısı çıktı

Ekim 28, 2022

Varlık’ın Kasım sayısı çıktı

Varlık dergisinin Kasım 2022 sayısı yayımlandı.

Dergide yer alanlar:

Dosya: “Müzik Üretimi ve Tüketiminde Dijital Kültürün Rolü” – Mutlu Binark, Erman M. Demir, Funda Lena, Ahmet Asena, Mete Tevetoğlu

Yazı: Feyyaz Kayacan’ın Mektupları, Dergilerde Kalan Şiir ve Çevirileri (Gültekin Emre) – Özcan Ergüder’in Terekesi: “Maskeli Balo” (Hande Balkız) – Müzik Nasıl Anlatılır: Gülsin Onay ile Söyleşi (Mine Bican) – Performans Sanatı: Gülhatun Yıldırım ile Söyleşi (Fatma Berber) –  Edebiyatımızın Eksik Taşları (Didem Ünal Demir) – Yüzün Çıplaklığı Yazının Çıplaklığı (Aylin Antmen) – Şairin Vatanı Neresidir? (Süreyya Köle) – Orhan Pamuk, Ben ve “Veba Geceleri” (1) (Faruk Turinay) – Şiir Hattı’nın Güzergâhları (Süreyyya Evren) – Sohbetin Anlamı (Alper Çeker) – Türkçe Günlükleri (Feyza Hepçilingirler) – Hayatı İdrak Teşebbüsleri: Yaralar ve Yamalar (2) (Murat Batmankaya) – Sergüzeşt-i Sahaf Ragıp Efendi (X) (Süleyman Kaymaz) – Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) – Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

Şiir: Hüseyin Ferhad, Fatma N., Alperen Yeşil, Ali Taş, Elif Burcu Özkan, Ferit Serkan Öngel, Mualla Alpaydın, Ahmet Akın 

Öykü: Ruteba Doğan, Ersin Engin, Ayşegül Bayar, Baran Arslan, Ayşe Ceylan Topçu

Desen: Özge Ekmekçioğlu

Varlık Kitaplığı: “İmge Kası” – Murat Üstübal (Ertuğrul Rast) – “Yeryüzünde Bir An İçin Muhteşemiz” – Ocean Vuong (İlkay Yılmaz) – Aynur Kulak ile “Adı Olmayan İkinci Öykü” Üzerine Söyleşi (Merve Küçüksarp) – “Üşüyen Göl” – Dilek Değerli (Zehra Betül Yazıcı) – Ahmet Çakmak ile “Kuyruklu Hikâyeler” Üzerine Söyleşi (Yekta Ener Güven)

Edebiyattan resme, sinemadan sanat tarihine, gezi izlenimlerinden felsefeye geniş bir alanda yazılar, söyleşiler yayımlayan Varlık bu ay da Nasıl Anlatılır, Performans Sanatı, Türkçe Günlükleri, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Editörden

Varlık dergisinin Kasım 2022 sayısının dosya konusu “Müzik Üretimi ve Tüketiminde Dijital Kültürün Rolü”. Dosyamızı hazırlayan Mutlu Binark, “Pandemi dönemi dijital kültürün kanıksanmasına yol açtı, çeşitli altyapı ve hizmet platformlarının gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesini hızlandırdı,” diyor. Platform kapitalizminin dayattığı pazar koşulları ve ekonomisini, ticari değerler ile sanatsal yaratıcılığın nasıl bir araya geldiğini tartıştığımız dosyamıza katkıda bulunan diğer yazarlar ise Erman M. Demir, Funda Lena, Ahmet Asena ve Mete Tevetoğlu.

Erman M. Demir, “Müzik Endüstrisinde Yaratıcı Emeği Tanımlamak” başlıklı yazısında “kayıt teknolojilerinin icadından bu yana müziğin bireysel insan eylemi olan yönü daralmakta, endüstriyel üretim yönünün yaygınlığı ve yoğunluğu gün geçtikçe artmakta”dır, “sanatçı müzisyen imgesi ile endüstriyel ölçekte müzik üretimindeki rollerin tam olarak örtüştüğünü söylemek mümkün değildir,”  diyor ve son dönemdeki teknolojik gelişmelerin etkisi altında müzik emeğinin nasıl tanımlanması gerektiğini sorguluyor. 

Funda Lena “Müzik Endüstrisindeki Üretim Çeşitliliği Tüketim Tarafına Yansıyor mu?” diye soruyor ve TRT’nin eşikbekçisi (gatekeeper) olduğu dönemden –hemen her şeye kolay erişilebildiğimiz– günümüze toplumun beğeni yelpazesinin genişleyip genişlemediğini tartışıyor ve erişilebilirliğin aslında beklendiği kadar büyük bir anlam ifade etmediğini, alternatif sanatçıların toplum genelindeki bilinirliğinin hâlâ çok az olduğunu müzik endüstrisinden verilerle ortaya koyuyor.

Mutlu Binark, “Müzik Endüstrisinde Sanatçı ve Hayran İlişkisinin Dönüşümü” başlıklı yazısında dikkatin ekonomiye, beğeninin değere dönüştüğü sosyal medyada sanatçıların varolma stratejilerini, hayranlarıyla iletişim pratiklerini, dijital sermaye gereksinimlerini ve hayranların sanatçılar karşısında oluşturdukları gücü dünyadan ve Türkiye’den popüler örneklerle inceliyor. 

Ahmet Asena, “Müzik: Herkes İçin Herkes Tarafından” başlıklı yazısında önemli bir paradigma değişikliği yaratan, sahip olmak yerine kullanmayı devreye sokan streaming teknolojisiyle müzik endüstrisinde yeniden biçimlenen üretim ve dağıtım süreçlerini, sanal sanatçıları, müzik eseri üretimine dijital teknolojilerin katkısını anlatıyor.

Mete Tevetoğlu, “Dijital Müzik Platformlarının Telif Haklarına Dair Uygulamaları” başlıklı yazısında müzik dinleme yollarımızın, yöntem ve tercihlerimizin öngörülemez bir şekilde değiştiği çağımızda –canlılığını hiç yitirmeyen– dijital hak yönetimi ve telif hakları meselesini irdeliyor.

Aralık sayımızda buluşmak üzere.

edebiyathaber.net (28 Ekim 2022)

Yorum yapın