Varlık dergisinin Aralık sayısı yayımlandı

Kasım 30, 2021

Varlık dergisinin Aralık sayısı yayımlandı

Varlık dergisinin “Sanat ekonomisi” temalı Aralık sayısı yayımlandı.

Editörden

Varlık dergisinin Aralık 2021 sayısının dosya konusu, “Sanat Ekonomisi”. Dosyamız Aylin Seçkin, Barış Acar ve Selçuk Orhan’ın yazılarıyla açılıyor. Görsel sanatlar alanında Ahmet Furkan İnan’ın hazırladığı soruşturmaya Elmas Deniz, Fatma Belkıs, Genco Gülan, Hale Tenger, Kader Genç, Kerimcan Güleryüz, Murat Germen, Onur Gökmen, Sevil Dolmacı, Şevket Sönmez, Yusuf Taktak; müzik alanında Fatma Berber’in hazırladığı soruşturmaya ise Cem Mansur, Gürer Aykal, Leyla Diana Gücük, Osman Enfiyecizade, Serhan Bali, Sinan Ufuk Nergis, Sümeyra Gümrah Teltik görüşleriyle katkıda bulunuyorlar.

Aylin Seçkin, hakkında çok konuşulan ama işleyişi az bilinen bir alanı masaya yatırıyor: “Sanat Piyasası”. Yurtdışından ve ülkemizden oldukça somut örnekler verdiği yazısında şu noktada bizleri uyarıyor: “Sanat dinamiklerinden uzak bir ekonomik analiz yanlış sonuçlar ve çıkarımlar doğurabilir.”

“Beş Para Etmez İşler” başlıklı yazısında Barış Acar, “Değer ekonomisine yaslanmayan bir sanat düşünülebilir mi? Değer ekonomisine sadece para ekonomisinin dahil olmadığını bilecek kadar ayıksınız diye tahmin ediyorum,” diyor. Acar’a göre “Sanat yapıtının değeri yoktur. Zira değerler kullanımlarla ilişkilidir. Sanat kullanımla ilişkili değildir.”

Selçuk Orhan, “Sanat Hesap Kitap” başlıklı yazısında “Sanat endüstrisi belli bir amaca dönük yapıtların üretilmesine el verir. Endüstri açısından bireylerin özgürleştirici emekle kurdukları ilişki kendilerini bağlar; endüstri, en basit anlamıyla satışa, bir kurumun propagandasına, siyasi bir amacın gerçekleşmesine katkıda bulunan yapıtlara destek verecektir,” diyor.

Ahmet Furkan İnan’ın hazırladığı “Sanat Ekonomisi” soruşturmasında Türkiye sanat piyasasında farklı uçlarda faaliyet gösteren profesyoneller, birbirinden farklı izleklere sahip sanatçılar belki de ilk kez bir araya geldiler. İnan, aldığı yanıtları şöyle değerlendiriyor: “Soruşturmamızda Türkiye sanat ortamının kendine has özelliklerine, arada kalmışlığına ve bütün bunların coğrafyamızdaki sanat-piyasa ilişkisine ne şekilde yansıdığına dair görüşler bulunuyor. Satır aralarında sanatın nasıl ve ne olabileceğine dair öznel ve kimi zaman da kuramsal saptamalara rastlamak mümkün. Genel anlamda piyasaya bütünüyle karşı bir tavırdan ziyade, piyasanın sanata nasıl etki ettiği ve edebileceğine yönelik bir hassasiyet geliştirildiğini gözlemliyoruz.”

“Müzik ve Kitle Beğenisi” soruşturmasını hazırlayan Fatma Berber ise şöyle diyor: “Müzik günümüzde onu kitlelere ulaştıran aktörlerle birlikte dev bir endüstriye dönüştü. Dijitalleşme, konsept mekânlar vb. unsurlar müziği tüketimin bir parçası haline getirip pazarlanmaya mecbur bıraktı. Alanda birbirinden farklı üretimlerde bulunan isimlerden müziğin nasıl bir endüstriye dönüştüğüne, kitlelere ulaştırılmasında uygulanan stratejilere, dinleyici reflekslerine ve dönüşümlerine, mekânların hedef kitleler için yaptığı programlara, dijitalleşmenin etkisine dair görüşler alındı. CRR Konser Salonu’nun kemikleşmiş kitlesi için yazılı basının önemini hâlâ yitirmediği ama gene de dijitalleşmenin müziğe dair birçok kalıbı teryüz ettiği söylenebilir. Mülakatların en önemli çıktılarından biri ise; genellikle elit kesimin müziği olarak algılanan cazın yaygınlaştırılabileceğine duyulan inanç. Klasik müzik ve diğer türlerin yayılmasında dergilerin oynadığı rol de dikkat çekiyor…”

Yeni yılda yeni umutlarla görüşmek dileğiyle.

Dosya: “Sanat Ekonomisi” – Aylin Seçkin, Barış Acar, Selçuk Orhan, Ahmet Furkan İnan, Fatma Berber; Elmas Deniz, Fatma Belkıs, Genco Gülan, Hale Tenger, Kader Genç, Kerimcan Güleryüz, Murat Germen, Onur Gökmen, Sevil Dolmacı, Şevket Sönmez, Yusuf Taktak; Cem Mansur, Gürer Aykal, Leyla Diana Gücük, Osman Enfiyecizade, Serhan Bali, Sinan Ufuk Nergis, Sümeyra Gümrah Teltik

Yazı: Sergüzeşt-i Sahaf Ragıp Efendi (Süleyman Kaymaz) – Gökhan Yılmaz’dan Suretini Arayan Metinler (Hande Balkız) – Fikret Muallâ’da Resim ve Edebiyat (İnci Aydın) – Bir Zamanlar Kadıköy: Şükran Kurdakul (Metin Cengiz) – Eugène Guillevic’in Şiirlerinden Mehmet Ali Doğan’ın Resimlerine Geometrik Biçimler (Emre Dirim) – Babadan Oğula, Karauğuz’dan Karaoğuz’a (Bilgin Güngör) – Coğrafya, Mekân ve Ekoloji Bağlamında “Zakkumun Kökü” Sergisi (Hıdır Eligüzel) – Abdülhamit Üzerine İki Roman (Kemal Ateş) – Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) – Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

Şiir: Yüksel Pazarkaya, Betül Tarıman, Murat Gil, Ö. Taluy Koç, Ali Tacar

Öykü: Hikmet Temel Akarsu, Ümit Kurt, Arif Aktaşlı, Rıdvan Hatun

Desen: Özge EkmekçioğluVarlık Kitaplığı: “Coğrafi Bir Mesele Olarak Mimarlık” – Nevzat Sayın (Ozan Öztepe) – “Şiir Şarkı Haiku” – Sonia Sanchez (Ali Bulunmaz) – Suzan Nana Tarablus ile “Kuşaktan Kuşağa Kuzguncuk Yolculuğum” Üzerine Söyleşi (Nermin Ketenci) – “Bir Uyumsuzun Motel Notları” – Ahmet Önel (Salih Korkmaz) – Göktuğ Canbaba ile “Çatlaklar” Üzerine Söyleşi (Mevsim Yenice) – “Şarap Koyusu” – Zeynep Çolakoğlu (Mine Ömer) – Cem Kertiş ile “Duygu Baba” Üzerine Söyleşi (Ecem Özensoy) – “Sabırsız Bir Sabah” – Metin Turan (Hasan Akarsu) – Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Edebiyattan resme, sinemadan sanat tarihine, felsefeye geniş bir alanda yazılar, söyleşiler yayımlayan Varlık bu ay da Yeni Şiirler / Öyküler Arasında köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Yorum yapın