“Türkiye’nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik” raflarda

Eylül 20, 2023

“Türkiye’nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik” raflarda

Berk Esen, Şebnem Gümüşçü ve Hakan Yavuzyılmaz’ın yazdıkları “Türkiye’nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik” İletişim Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Berk Esen, Şebnem Gümüşçü ve Hakan Yavuzyılmaz, bütün dünyadaki demokrasiden uzaklaşma eğiliminin bir parçası olan Türkiye’nin otoriterleşme deneyimini rekabetçi otoriterlik kavramıyla analiz ediyorlar. Yargının ve yasamanın yürütmenin yörüngesine girdiği, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, muhalefetin baskı altına alındığı, medyanın muhalefetten olabildiğince “temizlenip” iktidar propagandasının bütün mecraları kapladığı bir ortamda, seçim, demokrasinin tek soluk borusu haline geliyor, bu rejimde. Ancak bütün siyasal oyun alanı gibi seçimlerin de “tek kale maça” göre düzenlenmiş gayri adil yapısı, bu imkânı da tıkıyor.

2023 seçimlerini, rekabetçi otoriterliğin sürdürülebilirliğinin sınanması bakımından kritik bir deneyim olarak alan yazarlar, bu rejimde muhalefetin konumunu ve perspektiflerini de tartışıyorlar. Türkiye’nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik’in sorusu, şu: Rekabetçi otoriterlik, Türkiye için son durak mı?

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ideolojisi veya çıkarları nasıl tanımlanırsa tanımlansın, son kertede iktidara seçim yoluyla gelmiş ve iktidarda sandık yoluyla kalmıştır… Bu nedenle, meşruiyetini rejimin rekabetçi unsurlarından alır. Seçimle elde ettiği gücü ise devleti siyasallaştırmak, hesap verme alanını daraltmak ve oyun alanını kendi lehine eşitsiz hale getirmek için kullanır.”

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Berk Esen

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi. Siyaset bilimi alanında doktorasını 2015 yılında Cornell Üniversitesi’nden aldı. Eylül 2015 ile Ağustos 2020 arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Türkiye siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler alanlarındaki güncel çalışmaları Party Politics, Journal of Democracy, Third World Quarterly, Government and Opposition, Armed Forces & Society, PS: Political Science & Politics, South European Society and Politics, Journal of Near East and Balkan Studies, Southeast European and Black Sea Studies, Mediterranean Politics, Turkish Studies, Middle East Review of International Affairs ve Birikim gibi akademik dergilerde yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan, Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar (İlker Aytürk ile birlikte, 2022) ve Eleştirel Güvenlik ve Türkiye: Uluslararası İlişkilerde Alternatif Yaklaşım (Başar Baysal ile birlikte, 2022) başlıklı derlemeleri yayımlandı. 2020 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen Genç Bilim İnsanları ödülüne ve 2018 yılında Sakıp Sabancı Uluslarası Araştırma ödülüne layık görüldü.

Şebnem Gümüşçü

Middlebury College Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi. Siyaset Bilimi doktorasını 2010’da Virginia Üniversitesi’nden almış, 2011’de Yale Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş, 2012’ten 2014’e kadar Sabancı Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi’nde araştırma koordinatörü olarak çalışmıştır. Demokratikleşme ve demokratik gerileme, İslâmi hareketler ve siyasi partiler üzerine çalışmaları uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca bu konularda Democracy, Identity, Foreign Policy in Turkey: Hegemony through Transformation (Fuat Keyman ile birlikte, Palgrave Macmillan, 2014) ve Democracy or Authoritarianism: Islamist Governments in Turkey, Egypt, and Tunisia (Cambridge University Press, 2023) kitapları yayımlanmıştır.

Hakan Yavuzyılmaz

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Denge ve Denetleme Ağı’nda Araştırma ve Politika Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Siyaset Bilimi doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nden aldıktan sonra Nottingham Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuş, aynı süre içerisinde Partiler ve Demokrasi İçin Araştırma Merkezi’nde (REPRESENT) araştırmacı olarak çalışmıştır. Siyasi rejimler ve rejim geçişleri, siyasi partiler ve parti sistemleri üzerine çalışmaları Party Politics, Journal of Balkan and Near Eastern Studies ve Southeast European and Black Sea Studies gibi uluslararası dergilerde yayımlanmıştır.

edebiyathaber.net (20 Eylül 2023)

Yorum yapın