Masthead header

“Türkiye’nin Göç Tarihi”nde Anadolu’nun kalıcı misafirleri

Turkiyenin+Goc+Tarihiİstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Türkiye’nin yüzlerce yıl öncesine uzanan göç geçmişini “Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler” adlı kitapta derledi. Kapsamlı yapıt, Romanlardan Çerkeslere, Kırım Tatarlarından Suriyelilere kadar Anadolu’ya gelen göçmenlerle birlikte göçün dünden bugüne ulaşan etkileyici hikâyesini okura aktarıyor.  

Kapsamlı çalışmayı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan derledi.

Her biri alanında uzman bilim insanlarının özgün çalışmalarının yer aldığı kitap,  göçün tarihini, göçlerin yaratmış olduğu toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel sonuçlarıyla birlikte ele alıyor. Romanlar, Çerkesler, Kırım Tatarları, Afrikalılar ve Suriyelilere kadar dünyanın çok çeşitli bölgelerinden Anadolu’ya gelen göçmenlerin hikayelerine yer verilen kaynak niteliğindeki eser, çok kültürlü Anadolu coğrafyasını tüm zenginliği ve renkleriyle resmediyor. Yakın tarihin en büyük kitlesel göçü olan Suriye göçüne dair tespitlerin de yer aldığı çalışma, Türkiye’de giderek yükselen “göçmen karşıtı” söylemlere dikkat çekerken konuyla ilgili çözüm önerileri getiriyor.

“Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler” kitabı, hala güncelliğini koruyan göç konusunu, tarihsel kökleriyle birlikte ele alarak Türkiye’nin geleceğine ışık tutuyor.

edebiyathaber.net (21 Temmuz 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r