Masthead header

“Türkiye’nin 150 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat” Eğitim Programı başlıyor

1475656439_nh_egitim_guz_2016_sBoğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi 24 Ekim’de “Türkiye’nin 150 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat” Eğitim Programı başlatıyor. Programda Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacak, edebiyat birikiminin öne çıkan eserleri, edebi süreçlerin dönüm noktaları, kırılmalar ve sürekliliklerle birlikte incelenecek.

Öğretim kadrosunu Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin oluşturduğu program 24 Ekim’den başlayarak dokuz hafta sürecek. 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze Türkiye’nin içinden geçtiği tarihsel süreçler ve toplumsal dönüşümlerle yoğun etkileşimini sürdüren Türk edebiyatının irdeleneceği program kapsamında İmparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinin izleri ve buna koşut olarak yaşanan modernlik deneyiminin bireysel ve toplumsal kimlik inşasındaki rolü edebiyat metinlerinde ele alınacak.

Programda bir yandan Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacak; bir yandan da 150 yıllık edebiyat birikiminin öne çıkan eserleri, edebi süreçlerin dönüm noktaları, kırılmalar ve sürekliliklerle, tematik ve biçimsel arayışlarla birlikte incelenecek.

Tanzimattan Meşrutiyete Modernlik ve Milliyetçilik, Erken Cumhuriyetin Değişen Edebiyatı, Türkiye’de Kırsal Dönüşüm ve Göç, Toplumcu Gerçekçi Edebiyattan Şehirli Bireyin Hikâyesine, Ulusal Kalkınmacılık, Göç ve Yeni Orta Sınıf, Darbe, Değişen Temsil Biçimleri ve Postmodernist Edebiyat, Yabancılaşma ve Yeni Arayışlar, Tarihle Edebiyatın İlişkisi başlıklı konuların tartışılacağı dersler Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te verilecek.

Eğitim 24 Ekim – 19 Aralık tarihleri arasında toplamda 27 saat sürecek.

Kayıt ve Detaylı Bilgi: BÜYEM – 0212 257 31 27-28 / http://nazimhikmetmerkezi.com/turkiye-150-yili-egitim-programi-guz-2016/

edebiyathaber.net (6 Ekim 2016)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r