Türkçe edebiyatın en eski örnekleri bu kitapta

Ağustos 12, 2014

Türkçe edebiyatın en eski örnekleri bu kitapta

image003“Türk Edebiyatının En Eski Örnekleri” adlı kitap Kesit Yayıyları tarafından yayımlandı.

Türk Edebiyatının En Eski Örnekleri adıyla yayımlanan kitapta, Divan-ı Lügat’t-Türk’teki manzum metinler inceleniyor. Bilindiği gibi, Türk dilinin şaheserlerinden olan Dian-ı Lügat’t-Türk’teki manzum parçalar üzerinde Brockelmann, Gandjei, Stebleva, Besim Atalay ve Talat Tekin gibi Türkololar inceleme yapmışlardır. Divan-ı Lügat’t-Türk’teki manzum parçalar üzerine incelemeler yapan başka bir kişi de araştırmacı, şair, yazar, edebiyat tarihçisi, Özbek Abdurrauf, Fıtrat’tır.

Fıtrat’ın 1927 yılında Taşkent’te En Eski Türk Edebiyatı Numuneleriyle adıyla yayımladığı eserini, yukarıda adını saydığımız Divan-ı Lügat’t-Türk’teki manzum parçalar üzerine çalışan araştırmacılar görmemişlerdir/görememişlerdir. Kitabın yazarı Yusuf Avcı’nın, Fıtrat’ın Dilciliği üzerine hazırladığı doktora tezi vesilesiyle ile Özbekistan’da araştırmalar yaptığı sırada bulduğu bu eser, kitaba da temel teşkil ediyor.

Bu eserde; Abdurrauf Fıtrat’ın Besim Atalay’ın ve Talat Tekin’in Divan-ı Lügat’t-Türk’teki manzum parçalar üzerine yaptıkları incelemeler karşılaştırılmıştır.

edebiyathaber.net (12 Ağustos 2014)

Yorum yapın