Toplumsal Tarih’in yeni sayısının dosya konusu “Türkiye 68’ini globalleştirmek”

Mayıs 1, 2022

Toplumsal Tarih’in yeni sayısının dosya konusu “Türkiye 68’ini globalleştirmek”

Toplumsal Tarih’in 341. sayısı çıktı.

Tanıtım bülteninden:

Bu ayki sayımızda Emre Can Dağlıoğlu’nun editörlüğünde “Türkiye 68’ini globalleştirmek” dosyası bulunuyor. 68 kuşağının sembol isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının 50. senesinde hem onları anmak hem de dönemin Türkiye sosyalist hareketinin o günün küresel bağlamında dünyadaki siyasal-toplumsal gelişmelere bakışını, dünyayla nasıl bir karşılıklı etkileşim içerisinde olduğunu irdelemek istedik.

Dosya kapsamında Cangül Örnek, 60’lar sosyalist hareketleri için sıkça sorulan bir soruyu Türkiye solunun önemli bir damarını temsil eden Milli Demokratik Devrim (MDD) fikriyatının yayın organı Türk Solu dergisini odağına alıyor ve Türkiye solunun enternasyonalist olup olmadığını farklı bir bakış açısıyla tekrar tartışıyor.

Emre Can Dağlıoğlu, Türkiye 68’inde gençlik hareketlerinin Vietnam Savaşı’nı “bizim savaşımız” olarak benimsemelerine geniş bir çerçeveden bakıyor.

Çağdaş Üngör, Türkiye 68’inin arkasında bıraktığı miraslardan birisi olan Türkiye Maoculuğunu Maoizmin global bağlamına oturtuyor.

1967’de yayın hayatına başlayan dönemin en etkili sosyalist dergilerinden Ant’ın ve Ant Yayınları’nın kurucularından Doğan Özgüden, Deniz Cenk Demir ve Emre Can Dağlıoğlu ile yaptığı söyleşide o dönemki tecrübelerini anlatıyor.

Emre Öktem, Rum Patrikhanesi’nde on senede bir yapılan Mukaddes Yağ kaynatma törenlerine ve muhtevasına dair gözlemlerini aktarıyor.

Baki Tezcan, Diran Kelekyan’ın 1913’te Sabah Gazetesi’nde yayınlanan bir makalesi üstünden İstanbul’un Fethi’ni başka türlü kutlamanın imkânlarını tartışıyor.

Yusuf Doğan Çetinkaya, Hint Hilafet Hareketi’nin Milli Mücadele’ye yaptığı finansal yardımı ve göz ardı edilen “İngiliz izni”ni analiz ediyor.

İhsan Seddar Kaynar, Ankara’nın vilayet merkezinden hükümet merkezine dönüşüm sürecinin izini sürüyor.
Ünlü Japonya tarihçisi Selçuk Esenbel, Mehmet Beşikçi ile söyleşisinde hem Türkiye’deki Japonya tarihi çalışmalarının durumu hem de yayına hazırladığı son kitap hakkında bilgi veriyor.

Emre Taş, 19. yüzyılda I. Selim’in çamurlu kaftanının alimlere verilen kıymetin nişanesine dönüşme serüvenini anlatıyor.
Bahar Yolaç-Pollock, Bezmiâlem Valide Sultan’ın Tanzimat Dönemi’nde Eğitime Katkılarını ve Valide Mektebi’nin kuruluş sürecini tahlil ediyor.

edebiyathaber.net (30 Nisan 2022)

Yorum yapın