Toplumsal Tarih’in 367’inci sayısı çıktı

Temmuz 5, 2024

Toplumsal Tarih’in 367’inci sayısı çıktı

Toplumsal Tarih’in 367’inci sayısı okuyucularla buluştu.

Tanıtım bülteninden:

Dergi bu sayısını ellinci yıldönümü münasebetiyle Kıbrıs Barış Harekâtı’na ayırdı. Türkiye siyasi ve toplumsal tarihinin temel kırılmalarından birisini teşkil eden harekâtı farklı veçheleriyle mercek altına alan yedi makaleden müteşekkil bu özel dosyamın editörlüğünü Serhat Güvenç üstlendi.

Dosyadaki ilk yazıda Altuğ Günal, Türkiye’de Kıbrıs gazileriyle yapılan sözlü tarih çalışmalarını ele alıp literatüre dair tespitlerde bulunuyor.

Dosyanın ikinci makalesinde savaş tarihi araştırmacısı ve muharebe alanları gezgini Ozan Yalçın harekât coğrafyasından günümüze kalanlara odaklanıp savaşın geçtiği mekânları kilit çatışmalar bağlamında ele alıyor.

Dosyanın üçüncü yazısında Afife Yıldız, 50. Piyade Alayı’nın ve askerlerinin bilinmeyen öyküsünü alayın er ve subaylarıyla yaptığı sözlü tarih çalışmasına dayanarak anlatıyor.

Dosyanın dördüncü makalesini kaleme alan Özhan Bakkalbaşıoğlu, Türk uçaklarının taarruzu neticesinde 21 Temmuz 1974 günü batan TCG Kocatepe muhribinden sağ kurtulmuş Savaş Harekât Merkezi Subayıdır. Yazısında TCG Kocatepe’nin Türk uçakları tarafından batırılmasının tartışmalı yönlerini sorgulayıp olaya dair suskunluğu kırmayı hedefliyor.

Dosyanın beşinci yazısında havacılık araştırmacısı Levent Başara, 20 Temmuz 1974 günü uçaksavar ateşiyle uçağı düşürülen Pilot Üsteğmen İlker Karter’in ne zaman ve nerede şehit edildiğine dair farklı tanıklıkları ele alıyor.

Dosyanın altıncı yazısında Funda Karadeniz, Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde ve harekâtın iki evresi arasındaki Cenevre görüşmeleri sırasında etkili bir performans sergileyen dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’e ve yürüttüğü diplomasiye odaklanıyor.

Son olarak Cihan Dizdaroğlu, üstünden yarım yüzyıl geçmiş bir savaşın ardından adanın iki tarafında gençlerin Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin algı ve düşüncelerini karşılaştırıyor.

Dosya dışı yazıların ilkinde Oğuz Kalafat, Mütareke Döneminde Fransızlar tarafından hazırlanan Osmanlı Eğitim Atlası adlı belgeyi inceleyerek Fransızların dönemin Türk eğitim ve kültür hayatına bakışını analiz ediyor.

Salih Özbaran, genç yaşta kaybettiğimiz tarihçi Özlem Kumrular anısına yazarın Kösem Sultan: İktidar, Hırs, Entrika adlı kitabını yorumluyor.

edebiyathaber.net (5 Temmuz 2024)

Yorum yapın