Toplumsal Tarih’in 335. sayısı çıktı

Kasım 1, 2021

Toplumsal Tarih’in 335. sayısı çıktı

Toplumsal Tarih dergisinin 335. sayısı yayımlandı.

Deniz Tunç Kalyoncu, Gorbaçov’un SSCB Genel Sekreteri seçildikten sonra uygulamaya geçirdiği “Sarhoşluk ve Alkolizm ile Mücadelenin Güçlendirilmesi” programının sebep ve sonuçlarını tüm yönleriyle masaya yatırıyor.
 
Sevil Özçalık Dumanoğulları, yazısında I. Dünya Savaşı’ndaki Osmanlı-Alman ittifakı öncesinde ve sonrasında Ernst Jäckh’ın ve Ahmed Emin’in (Yalman) nasıl bir rol oynadığına odaklanarak yazarların ittifakı teşvik etme stratejilerini tartışıyor. Yasin Coşkun, Osmanlı Devleti’nde İsviçre’nin diplomatik temsilciliği olmaması nedeniyle Osmanlı topraklarında yaşayan İsviçre vatandaşlarının I. Dünya Savaşı sırasında ABD büyükelçiliğince himaye edilmesi girişimini aktarıyor.
 
Hamza Erdem, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa Kapitalizmiyle 19.yy. başından itibaren girdiği ilişkisel sürecin Halep ve çevresindeki iktisadi ve toplumsal etkilerini, ortaya çıkan derin eşitsizlikle birlikte ele alıyor.
 
Can Erzurumluoğlu 19.yy sonlarında eser veren iki Osmanlı pozitivist Ermeni filozof Gosdantyan ve Demircibaşyan’ı tanıtıyor ve onların metafiziğe karşı bilimsel düşünceyi savunurken Batı kaynaklı seküler fikirlerin yayılmasındaki yerlerini tahlil ediyor.
 
Oktay Özman ve Ebru Kurt Özman 1849 yılında sırtında sadece bir sırt çantasıyla İstanbul’a gelen İngiliz seyyah Albert Richard Smith’in macera dolu hikayesini anlatıyorlar.
 
Erdal Bilgiç ve İhsan Seddar Kaynar kapak konusunda Rusya’daki Ekim Devrimi’nin ülke içinde kapitalizme tavizler verip tarım ve sanayi arasındaki dengeyi gözeterek sosyalizmi kurma çabası olan NEP’i (yeni ekonomi politikaları) yüzüncü yılında tekrar ele alıp sebeplerini ve sonuçlarını sorguluyorlar.
 
Resimdeki Tatlar dizisinin son makalesinde Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik Avrupa’da ekonomik dengeleri değiştiren, kıtalar arasında zorunlu nüfus göçüne neden olan, kültürel alışverişi etkileyen şekerin ve şekerli tatların, görsel kültürde nasıl yer bulduğunu yazıyorlar.
 
Toplumsal Tarih’e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski sayıları e-dergi olarak okuyuculara sunma çalışmaları ise devam ediyor.

edebiyathaber.net (1 Kasım 2021)

Yorum yapın