Toplumsal Tarih yeni sayısında Türkiye’deki kadın hareketine odaklanıyor

Mart 8, 2023

Toplumsal Tarih yeni sayısında Türkiye’deki kadın hareketine odaklanıyor

Toplumsal Tarih dergisinin Mart sayısı “Türkiye’de Kadın Hareketinin Yüzyılı” dosyasıyla Serpil Çakır editörlüğünde yayımlandı.

Dosyanın ilk yazısında Serpil Çakır, Türkiye’de kadın hareketinin son yüzyılının ayrıntılı bir analizini sunuyor.  

Birsen Talay Keşoğlu, 1970’lerde Türkiye’de sosyalist kadınların politik mücadelesini İlerici Kadınlar Derneği üzerinden tahlil ediyor.  

Nuray Göl, kamusal alanda feminist söylemin yaygınlaştırılmasının öncülerinden Duygu Asena’nın çabalarını ve çıkardığı Kadınca Dergisi’nin üstlendiği rolü değerlendiriyor.  

Handan Çağlayan, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) içerisinde sendikal faaliyet yürüten kadınların feminist mücadelesinin izini sürüyor.  

Necla Akgökçe, kadınların öncü rol üstlendiği iki işçi direnişinde (Novamed ve Flormar) feminist dayanışmanın hikayesini aktarıyor.  

Kamile Dinçsoy, Sosyalist Feminist Kolektif’in kuruluşunu ve “Erkeklerden Alacaklıyız Kampanyası”nı inceliyor.  

Semiha Arı, Kürt Kadın Hareketi’nin çıkış motiflerini, Kürt kadınların mücadelesinin farklı dinamiklerini analiz ediyor.  

Yasemin Öz, LGBTİ+ların feminizmin öznesi olup olmadığını tartışıyor.  

Rümeysa Çamdereli, Müslüman feminist kadınların örgütlenme faaliyetlerinin son on yılını mercek altına alıyor.  

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, Türkiye’de feminizmin akademide kurumsallaşmasının tarihini anlatıyor.  

Çiğdem Oğuz, I. Dünya Savaşı sırasındaki ahlak tartışmalarını ve 1917 Aile Hukuku Kararnamesinin toplumsal ve düşünsel arka planını çözümlüyor.  

Mustafa Hamdi Sayar, tarih boyunca birçok kez depremlerle yıkıma uğrayan Antakya’da M.S. 115 yılında yaşanan depremi ve sonrasını ilgili dönemin kaynaklarından bizlere ulaştırıyor.  

Ekrem Yener, yazısında Yirmisekiz Mehmed Çelebi tarafından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya yazıldığı düşünülen Osmanlı hariciye raporunu inceliyor. 

edebiyathaber.net (8 Mart 2023)

Yorum yapın