Masthead header

Toplumsal Tarih dergisinin 268. sayısı raflarda

Toplumsal Tarih_Nisan 2016Toplumsal Tarih Nisan 2016 tarihli 268. sayısında “Osman Hamdi Bey’in Paris Yıllarıyla İlgili Yeni Bilgiler” başlıklı makaleyi kapağa taşıyor.

Edhem Eldem, Osman Hamdi Bey’in Paris’teki bilinmeyen eşi Agarithe ve kızlarının izini mektuplar, arşiv kayıtları ve günlük sayfalarından takip ediyor.

Gökhan Çetinsaya, “Bir Jön Türk Olarak İbnülemin Mahmut Kemal İnal ve Son Sadrıazamlar” başlıklı yazısında, İbnülemin’in 37 sadrazam ve 3 padişaha yer verdiği Son Sadrıazamlar adlı eserinden II. Abdülhamid’le ilgili bölümü mercek altına alıyor.

“Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 25 Yılı” başlıklı söyleşide Fatmagül Berktay, çeyrek asrı geride bırakan Kütüphane’nin kuruluşundan bugüne geçen zamanda kadın hareketinde ve kadın araştırmalarında kaydedilen aşamaları Nihal Boztekin’e anlatıyor.

Duygu Coşkuntuna, “Bir Çizgi Çekmek: Şarkiyatçılık ve Çizgi Romanlar” başlıklı yazısında, Asterix, Tenten, Corto Maltese gibi karakterlerin maceralarını farklı bir gözle değerlendiriyor; çizgi romanların Doğu ile Batı arasında “Biz” ve “Öteki” bakışını nasıl ürettiğine bakıyor.

Muhsin Macit, “Şah İsmail’in Maşrapa Gazeli”nde, Safevi hükümdarı Şah İsmail’in şair kimliğini öne çıkarıyor ve ünlü devlet adamının “Hatayi” mahlasıyla, kendisine ait bir maşrapa için yazdığı gazeli inceliyor.

“Behçet Necatigil’in Evliya Çelebi’den Uyarladığı Radyo Oyunları”nda Nuran Tezcan, değerli edebiyatçıyı 100. doğum yıldönümünde Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden uyarladığı radyo oyunlarıyla anıyor.

Sıdıka Ayfer Aydın, “Bir Devlet Dairesinin Kurumsallaşma Süreci” başlıklı yazısında, Osmanlı’nın kurumsallaşma sürecini ve bürokratik gelişmelerini Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyesi üzerinden inceliyor.

Zerrin İren Boynudelik ve Emine Önel Kurt “Batı Resim Sanatında Mimari Öğe Kullanımı” dizisine “Ortaçağ Avrupa Resminde Mimari Unsurlar” ile devam ediyor. Edhem Eldem “L’illustration’dan Seçmeler”de bu kez, L’Illustration’un 6 Ocak 1923 tarihli nüshasından, Atatürk, Mussolini, D’Annunzio ve Lenin’i ele alan “Dört Diktatör” başlıklı makaleyi aktarıyor. Emel Seyhan her sayıda olduğu gibi “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ile dergimize katkıda bulunuyor.

Güncel sayfalarında da Berat Seçkin Demirok, Uğur Deniz Sökmen’in Dede Efendi Evi’ndeki “Kıyıdaki İzler” başlıklı söyleşisini ve Mehtap Türkyılmaz, Nuran Tezcan’ın Ankara VEKAM’daki “Evliya Çelebi’nin Ankara’sı” başlıklı konferansını özetliyor; Yusuf Pinhas “Film Festivali’nin Gözünden Yakın Tarih”i anlatıyor; Haydar Temur, Tarih Vakfı’nın Ankara Tartışmaları’nı değerlendiriyor; Nalan Balcı ve Ahmet Gündoğan, Tarih Vakfı’nın yürütücülüğündeki “Birinci Dünya Savaşı’na Katışan Ülkelerden Mesaj Var” projesindeki gelişmeleri aktarıyor.

edebiyathaber.net (13 Nisan 2016)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r