Masthead header

“Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Bağlamında Gündelik Ulaşım” semineri 17 Ekim’de

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri 2018-2019 dönemi başlıyor. 17 Ekim Çarşamba 11.00’de yapılacak “Ayakkabı, Çamur ve Paspas: Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Bağlamında Gündelik Ulaşım” başlıklı seminerde #toplumsalcinsiyet teması ile Eda Beyazıt İnce ve Ceyda Sungur konuk ediliyor.

Eda Beyazıt İnce lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamladıktan sonra araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir Planlama alanında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Doktora eğitimi için gittiği Oxford Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ulaşım Araştırmaları Biriminde “Ulaşım ve Sosyo-Mekansal Eşitsizlikler” konulu doktora tezini 2013 yılında tamamlamıştır. İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde kentsel ulaşım, kentsel coğrafya ve eşitsizlikler, planlama felsefesi, temel eğitim stüdyosu alanlarında lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir.

Ceyda Sungur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bauhaus Dessau Vakfı – Bauhaus Kolleg şehircilik programında eğitim görmüş ardından Kentsel Tasarım bölümündeki yüksek lisansını, araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi‘nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2014 yılında başladığı doktora eğitimini 2018 yılında yarıda bırakarak Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde doktora eğitimine başlamıştır. Şu anda kadın temizlik işçilerinin günlük yaşam deneyimleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

“Ayakkabı, Çamur ve Paspas: Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Bağlamında Gündelik Ulaşım” başlıklı sunumun tanıtım metninden:

“Ulaşım mekanı gündelik yaşamımızın en önemli parçalarından biri. Ancak çoğu zaman trafik sıkışıklığı, toplu taşımadaki konforsuz haller ve/veya yaya güvenliği üzerinden süregelen ulaşım söylemlerine çok da yansımayan, görünür olmayan bir başka söylemler bütününün, toplumsal cinsiyet ve sınıf kurgusunda dışa vurulmayı beklediğinden bahsetmek mümkün. Eda Beyazıt İnce ve Ceyda Sungur bir TÜBİTAK araştırması kapsamında başladıkları ve gündelik ulaşımı toplumsal cinsiyet ve sınıfsal farklılıklar bağlamında incelemeye aldıkları çalışmalarını son dönemde İstanbul genelinde merkez-çeper tartışmalarıyla genişlettiler. Bu seminerde, bu mini ekip adına Beyazıt İnce, ilk olarak ulaşımı gündelik mücadele mekanlarından biri olarak değerlendiren ve kadın ev işçilerinin anlatılarından yola çıkarak İstanbul ulaşım sistemini toplumsal cinsiyet ve sınıfsal farklılıklar bağlamında inceleyen 2015-2016 yılları arasında 10 aylık bir sürede tamamladıkları TÜBİTAK destekli araştırmalarının bulgularını paylaşacak, ardından üst ölçekte İstanbul kentsel ulaşımında yaşanan sosyal ve mekansal eşitsizliklere ‘çeper’ perspektifinden baktıkları çalışmalarına sıcağı sıcağına (henüz basım aşamasındayken) kısaca değinecektir.”

Yer: MSGSÜ Fındıklı Kampüsü / Video Konferans Salonu

http://www.carsambaseminerleri.org

http://www.facebook.com/carsambaseminer

http://www.twitter.com/carsambaseminer

edebiyathaber.net (16 Ekim 2018)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r