“Toplumbilim” dergisi “Teorik Bakış” adıyla yoluna devam ediyor

Mart 7, 2013

“Toplumbilim” dergisi “Teorik Bakış” adıyla yoluna devam ediyor

Sanat ve sosyal bilimler arası geçirgenliği sağlamaya çalışarak birlikte işlemelerini mümkün kılan, 1992 yılından itibaren kendine sosyoloji alanında özgün bir kulvar açmış Toplumbilim dergisi yine Ali Akay genel koordinatörlüğünde ve Teorik Bakış ismiyle yoluna Sel Yayıncılık ile devam ediyor.

İlk sayının dosya konusu ise “zamansız” yazar Bilge Karasu. Teorik Bakış 4 ayda bir yayımlanacak.

Sayı Editörü: Doğan Yaşat

Yayın Kurulu: Harun Abuşoğlu, Tansu Açık, Şükrü Aslan, Barış Başaran, Ege Baransel, Aylın Dikmen, Derya Fırat, Özlem Güçlü, Emre Işık, Levent Kavas, Ender Keskin, Çağlayan Kovanlıkaya, Sanem Güvenç Salgırlı, Engin Sustam, Sibel Yardımcı, Doğan Yaşat

İÇİNDEKİLER:

ALİ AKAY | TOPLUMBİLİM’DEN TEORİK BAKIŞ’A

DOĞAN YAŞAT | BİLGE KARASU’YU YAZMAK

FATİH ÖZGÜVEN | KARANLIK BİR YALI ÜZERİNE METİN

YILDIRIM ARICI | AVINDAN GÖZ ALAN

BURCU ÇETİN | SAZANDERE’DE BİLGE KARASU

ALİ AKAY | BİLGE KARASU’DA DUMEZİL ETKİSİ

MEHMET NEMUTLU | EŞZAMANLILIK, DOKU, BİÇİM: KARASU YAZISINDA OLASI MÜZİK İMGELERİ ÜZERİNE

HÜLYA METE | BİLGE KARASU’NUN RADYO OYUNLARI: SÖZÜN SESİ

HİLMİ TEZGÖR | KILAVUZ’UN BAHÇELERİ

BURAK KESGİN | BİLGE KARASU METİNLERİNDE MEKÂN VE KEŞİF

CAFER BİDAV | KARASU KIYILARINDA ÖLÜM: ALTI AY BİR GÜZ

AHMET İNAM | BİLGE KARASU’DA BÜYÜMEK

edebiyathaber.net  (7 Mart 2013)

Yorum yapın