Tiyatro Kooperatifi ve Erişilebilir Her Şey, erişilebilir tiyatro için çalışıyor

Ağustos 8, 2023

Tiyatro Kooperatifi ve Erişilebilir Her Şey, erişilebilir tiyatro için çalışıyor

Tiyatro Kooperatifi ve Erişilebilir Her Şey iş birliğinde, engellenen bireylerin kültür sanat hayatına aktif katılımına zemin hazırlamak amacıyla özel tiyatro mekânları ve faaliyetlerinin daha erişilebilir ve kapsayıcı hale gelmesi odağında planlanan “Tiyatroların Erişilebilirliği Projesi” tamamlandı.

Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation’ın hayata geçirdiği Kültür Sanat Fonu desteğiyle yürütülen proje kapsamında, Türkiye’deki tüm tiyatroların faydalanması için “Tiyatroların Erişilebilirliği Kılavuzu” hazırlandı ve açık kaynak olarak paylaşıldı. 

Türkiye’de farklı engel gruplarından bireylerin koşulları ve ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış tiyatro mekânları ve bu doğrultuda kurgulanmış tiyatro oyunları bulunmaması, yetişkinlere ve çocuklara yönelik pek çok tiyatro oyunu sahnelenirken engellenen bireylerin bu etkinliklere erişiminin kısıtlı olmasından hareketle kurgulanan proje, fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek ve engellenen bireylerin kültür sanata katılımını artırmak için bir ilk adım olarak planlandı.

Daha kapsayıcı olmayı hedefleyen Tiyatro Kooperatifi ortaklarından Asmalı Sahne, Atta Festival, DasDas, Galata Perform, Hann Sahne, istanbulimpro, Kumbaracı50, Lavean Sanat Grubu, Mask-Kara Tiyatrosu ve Semaver Kumpanya’nın yönetici ekiplerine, engellilik algı ve farkındalığı konusunda temel kavramlara ve tiyatrolarda erişilebilirlik uygulamalarına yönelik eğitimler verildi. Ayrıca, engellenen bireyler ile ilk temas edecek olan tiyatro çalışanları, engellilik algı ve farkındalık eğitimi aldı; ekibin kapsayıcı tutum geliştirmesi desteklendi. Projeye dahil 6 tiyatro mekânı için, o mekânlara özel fiziksel erişilebilirlik tavsiye raporları hazırlandı. Erişilebilir Her Şey’in uzman kadrosu tarafından verilen eğitimler, hazırlanan raporlar ve edinilen deneyim üzerine, projeye dahil olmayan tiyatroların da bilgi sahibi olmasını sağlamak ve ilk aşamada erişilebilirlik yol haritalarını çıkarmalarını kolaylaştırmak üzere “Tiyatroların Erişilebilirliği Kılavuzu” hazırlandı ve Türkiye’deki tüm tiyatroların kullanımına açık olarak paylaşıldı. Verilen farkındalık eğitimlerinin etki ölçümü için yapılan ön test-son test ve sözlü değerlendirmelerin de yer aldığı kılavuzun, sahne sanatlarının farklı disiplinlerindeki erişilebilirliğe dair çalışmaları teşvik etmesi ve desteklemesi bekleniyor.

Tiyatro Kooperatifi ve Erişilebilir Her Şey, erişilebilir tiyatro sahneleri ve oyunları için ilk adım olarak kurguladıkları ve insan hakkı temelinden yaklaştıkları bu projenin ikinci adımında, engellenen bireylerin haftada en az 1 oyuna erişebileceği bir uygulama planlanıyor. Tiyatro Kooperatifi ortağı tiyatro sahnelerinin ve oyunlarının dahil olacağı uygulama ile, İstanbul’da yaşayan engellenen bireylerin haftada en az 1 tiyatro oyununu izleyebilmesi, uygulamanın yaygınlaşması ve projeyle elde edilecek deneyimin ülke çapında yaygınlaşması hedefleniyor. Tiyatro Kooperatifi ve Erişilebilir Her Şey, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel sektörü konuyla ilgili kaynak yaratmak ve birlikte çalışmak üzere iş birliğine çağırıyor.

Proje kapsamında hazırlanan Tiyatroların Erişilebilirliği Kılavuzu’na bağlantıdan erişebilirsiniz.

edebiyathaber.net (8 Ağustos 2023)

Yorum yapın