TESAK Nisan söyleşi programı

Mart 31, 2023

TESAK Nisan söyleşi programı

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) Nisan ayı söyleşi programı açıklandı:

ÇAĞDAŞ KÜTÜPHANECİLİĞİN İLK KADIN PROFESÖRÜ JALE BAYSAL: ANILAR, KATKILAR, TANIKLIKLAR

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri

05 Nisan 18.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Cevat Çapan, Aslı Davaz, Füsun Ertuğ, Tûba Çavdar-Karatepe

Bu ay Kütüphane Haftası’na ayırdığımız Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin ilkinde kütüphaneci, akademisyen ve yazar Jale Baysal’ı anıyor ve Türkiye’de modern kütüphaneciliğe yaptığı katkıları ele alıyoruz. Jale Baysal’ın yakın dostlarından Cevat Çapan, öğrencisi Tuba Çavdar-Karatepe ve Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin kurucu üyelerinden Aslı Davaz ile Füsun Ertuğ bu söyleşide bizlerle olacak.

Ücretsiz

ÇOCUK EDEBİYATIMIZIN YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri

06 Nisan 18.00 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Mine Soysal

Moderatör: Turgay Fişekçi

2023 boyunca sürecek, Cumhuriyetimizin 100. yılına adadığımız edebiyat söyleşilerinin Nisan ayındaki ilk konuğu günümüz çocuk edebiyatının ve çocuk kitapları yayıncılığının önde gelen bir ismi: Mine Soysal. Bu söyleşide Turgay Fişekçi’nin yürütücülüğünde Mine Soysal’la çocuk edebiyatımızın ve yayıncılığının son yüzyılda geçirdiği evreleri ve günümüzdeki sorunlarını tartışacağız.

Ücretsiz

PSİKANALİZDE CİNSELLİK VE BEDEN

BEN VE ÖTEKİ

Psikanaliz Toplantıları

12 Nisan 18.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Atakan Yorulmaz, Adile Adil-Sarıtaş

Psikanaliz inisiyatifi “Felsefe Sanat Psikanaliz” üyeleriyle her ayın bir çarşamba günü TESAK’ta psikanaliz üzerine konuşuyor, psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlamaya çalışıyoruz. Bu toplantıda FSP’den Atakan Yorulmaz ve Adile Adil-Sarıtaş’la birlikteyiz. Freud ve Lacan için beden, insanın kendi varoluşuna, düşlem ve arzusuna, kendi cinselliğiyle olan ilişkisine kök salmış bir meseledir. İlk konuşmada bu varoluşsal mesele, teori ve klinikteki görünümleri ve Queer Theory ile birlikte tartışmaya açılacaktır. İkinci konuşmada ise doğumdan yetişkinliğe uzanarak insanın bir-olma, farklılaşma ve ayrılmaya giden uzun yolculuğu psikanalitik kuram çerçevesinde ele alınarak çocuklukta ben ve öteki ayrımı ve öznelleşme sürecinin kliniğe yansımaları tartışılacaktır.

Ücretsiz

ÖYKÜMÜZÜN YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri

13 Nisan 18.00

Konferans Salonu

Konuşmacı: Faruk Duman

Moderatör: Turgay Fişekçi

Faruk Duman öykü sanatımızın yakın dönem usta yazarlarından biri. Can Yayınları’nda uzun yıllar sürdürdüğü editörlük görevinin yanı sıra yayımladığı Öykü Gazetesi’yle de günümüz öykücülüğünü en yakından tanıyan isimlerden. Turgay Fişekçi yürütücülüğünde düzenlediğimiz Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri’nde bu hafta Faruk Duman’la öykü sanatımızın son yüzyıldaki gelişmelerini, büyük ustaları, gölgede kalanları, genç kuşakları ayrıntılarıyla konuşacak, öykücülüğümüzün dünü ve bugününe pencereler açacağız.

Ücretsiz

ELEŞTİREL HUKUK TEORİLERİNE SPİNOZACI BİR KATKI DENEMESİ

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

26 Nisan 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Reyda Ergün

Moderatör: Kurtul Gülenç 

Kuramsal temelleri ve kullandıkları kavramsal araçlar farklılaşsa da hukuka eleştirel yaklaşımların ortaklaştığı bir tavır vardır: Modern hukukun nesnellik ve tarafsızlık söyleminin müdahaleye uğratılmasıyla hukuk ve politika arasındaki derin bağın ortaya çıkarılması. İnsan haklarına eleştirel yaklaşımlar da modern hukuku kuran soyut insan tasarımının eleştirisini merkeze alarak hukuk-hak-politika ilişkisine dair tartışmaların yelpazesini genişletmiştir. 17. yüzyılda çağdaşları modern hukukun kuramsal temellerini atarken hukuk, hak ve politika ilişkisini ayrıksı bir şekilde ele almış olan Spinoza bu tartışmalara güncel bir katkı sunabilir mi? Kurtul Gülenç’in yürütücüsü olduğu Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin Nisan ayı konuğu Kadir Has Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Reyda Ergün.

Ücretsiz

ŞİİRİN ENTELEKTÜEL ART ALANI, BİÇİM VE İÇERİĞE YANSIMALARI: LÂLE MÜLDÜR ŞİİRİ

ŞiirEylem: Eko-Feminist Söyleşiler

27 Nisan 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Lale Müldür

Moderatör: Nilay Özer

Her şiiri kuran, şiirlerde izleri takip edilebilen ancak görülüp sezildiğinden daha geniş ya da daha dar olabilen bir entelektüel art alan vardır. Lâle Müldür şiiri, 1980’lerden günümüze içerikte ve biçimde ortaya koyduklarıyla, metinler ve türler arası boyutlarıyla, tarihsel, felsefi, bilimsel konuları ve gündemi kavrama-yeniden üretme yollarıyla şiir tarihimizde eşine az rastlanır bir birikim oluşturur. Hayret ve hayranlık uyandıran, belli içerikler ve kendine özgü bir şiir yazma yolunun olması değil, evrenin ve insan varoluşunun pratikte ve metinler düzeyinde kavranmaya çalışılmasıyla ve her biri kendine özgü çok sayıda biçimle, yazma yöntemiyle karşılaşmamızdır. Lâle Müldür şiirinde biçim, şairin ideolojiler ve politikalar üstü tavrının özgürlüğünü ve özerkliğini sergiler. 1970’ler sonrası Batı Avrupa ve Amerika’da ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerin Türkiye’de etkisini gördüğümüz yıllarda Lâle Müldür, dünya edebiyatının bir okuru olarak, eğitimiyle, seyahatleri ve sanat çevresinden dostluklarıyla özel bir figüre dönüşür. Lâle Müldür’le şiirinin art alanını kuran bilgi dünyasını ve biçimsel seçimlerini konuşacağız.  

Ücretsiz

ÖLÜMÜNÜN 30. YILINDA SABAHATTİN KUDRET AKSAL

Anma ve Yazın Ödülü Töreni

29 Nisan 14.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Eray Canberk, Necati Tosuner, Uğurtan Atakan, Yusuf Çotuksöken, Turgay Kantürk, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Baki Asiltürk, Adil İzci

“En büyük çabası mavinin / daha mavi olmak…” Yazınımıza kazandırdığı yapıtlar ve yetiştirdiği öğrencilerle kültür dünyamızda seçkin bir yer tutan Sabahattin Kudret Aksal adına, ailesi tarafından oluşturulan “Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü”nün üçüncüsü, 2023’te Öykü dalında veriliyor. Yazar, şair ve öğretmen Aksal’ı ölümünün 30. yılında anacağımız ve Yazın Ödülü’nü sunacağımız bu özel güne tüm edebiyatseverler davetlidir.

Ücretsiz

Ayrıntılı bilgi için:

https://tesak.kadikoy.bel.tr

edebiyathaber.net (31 Mart 2023)

Yorum yapın