TESAK Nisan söyleşi programı belli oldu

Nisan 3, 2024

TESAK Nisan söyleşi programı belli oldu

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) Nisan ayı söyleşi programı açıklandı:

JAKOBENLİĞİN SİYASAL DÜŞÜNCELERİ

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

03 Nisan 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Ateş Uslu, Ahu Tunçel

Moderatör: Kurtul Gülenç

Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin moderatörlüğünü MSGSÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Kurtul Gülenç üstleniyor. Kurtul Gülenç’in Nisan ayındaki konukları İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Ateş Uslu ile Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Ahu Tunçel. Konuklarımız bu söyleşide Fransız Devrimi kadar popülerlik kazanmış olan Jakobenliğin siyasal düşüncelerini Robespierre, Saint-Just, Marat gibi figürler üzerinden eleştirel-tarihsel bir okumaya tabi tutacak ve çoğunlukla olumsuz bir anlam çağrıştıran bu geleneğin çağımızla ilgisini tartışacaklar.

Ücretsiz

*******

ETİK, EKOLOJİ VE HAİKU: PELİN ÖZER’LE SÖYLEŞİ

ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler

04 Nisan 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Pelin Özer

Moderatör: Nilay Özer

Pelin Özer, 2004-2021 arasında yazdığı şiirlerden geniş bir toplamı 2022’de Liya Lu adlı kitapta bir araya getirdi. Doğayla, sesle, anda deneyimleneni dille tercüme etmekle kurulan akılcı ve sezgisel, duygulanışlarla dolu ve olumsal, dünya deneyiminin değerini yükselten bir şiir bu. Pelin Özer, modern Türk şiirinde haiku üzerine yapılacak bir araştırmanın önemli isimlerinden. Haiku ile hem geleneksel hem de modern dünyanın kuvvetli bir bağı var. Bireysel deneyime ve doğaya dönük yüzüyle haiku, doğal göstergelerin anlamını çoğaltan, dünyanın gizemlerini çözen bir akılla dolu. Garip hareketi ile haiku arasında bağlar kurmak zihin açıcıdır mesela. Eko-kritisizm ya da Antroposen’de şiir denince haiku olağanüstü olanaklar sunar. Pelin Özer’le ilk şiirlerinden bugüne yazma serüvenini konuşacak, haiku üzerine güncel tartışmalar odağında kapsamlı bir içerik ortaya koymaya çalışacağız.

Ücretsiz

*******

PSİKANALİZ BAĞLAMINDA İSKENDERİYE’NİN JUSTİNE’İ

BİR CİNSELLENME MİTİ: “BİR ÇOCUK DÖVÜLÜYOR”

Psikanaliz Seminerleri

17 Nisan 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Zeynep Yetimoğulları, İbrahim Şahin Ateş

İstanbul Freudcu Psikanaliz Derneği (FPD) üyeleriyle düzenlediğimiz Psikanaliz Seminerleri’nde TESAK’ta psikanaliz üzerine konuşuyor, psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlamaya çalışıyoruz. Bu seminerde Zeynep Yetimoğulları İngiliz yazar Lawrence Durrell’ın İskenderiye Dörtlüsü’nün ilk cildi Justine’i psikanalitik bağlamda değerlendirecek, İbrahim Şahin Ateş ise Freud’un “Bir Çocuk Dövülüyor” metnini bir cinsiyetlenme miti olarak ele alacak. Tüm ilgililer davetlidir.

Ücretsiz

*******

2000’LERDE ŞİİRDE NELER OLUYOR?

2000’ler Şiiri Konuşmaları

18 Nisan 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Hasan Bülent Kahraman, Baki Ayhan T., Ahmet Bozkurt

Moderatör: Cenk Gündoğdu

TESAK’ta Cenk Gündoğdu’nun moderatörlüğünde 2000’ler Şiiri Konuşmaları devam ediyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde farklı anlayışlardan genç ve yetenekli şairleri, şiir anlayışlarını, dünyaya bakışlarını tanımak, anlamak, siyasal, sosyal ve sanatsal etkiler açısından tartışmak; şiirimizin dönüşümünü değerlendirmek için bir aradayız. Mayıs ayındaki etkinlikte Hasan Bülent Kahraman, Baki Ayhan T. ve Ahmet Bozkurt ile 2000’lerdeki edebiyat ortamını, dergileri ve dönemin ruh halini konuşacağız.

Ücretsiz

*******

KANIN BÜYÜSÜ:

EDEBİYATTA VE SİNEMADA VAMPİRLER

Cumartesi Söyleşisi

20 Nisan 15.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun

Çağdaş edebiyatımıza “Anadolu Korku Öyküleri” serisini kazandıran, korku edebiyatı, sineması ve kültürü alanındaki birikimlerini 2014 yılında bir podcast serisine dönüştüren Gerisi Hikâye ekibi, Nisan ayında TESAK’ta bizlerle. Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy ve Galip Dursun’un tatlı sohbetleriyle folklorik inanç ve hikâyelerden gotik korku edebiyatı ile sinemadaki örneklerine bu mitik yaratığın izlerini gelin birlikte sürelim.

Ücretsiz

*******

HAKİKAT CESARETİ VE FOUCAULT

Foucault Konuşmaları

24 Nisan 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Ferda Keskin, Erman Gören

Moderatörler: Oğuz Tecimen, Eda Çaça

TESAK’ta Atlas Publishing Lab’in yürütücülüğünde düzenlediğimiz Foucault Konuşmaları’nda sezonun son etkinliğinde Oğuz Tecimen ile Eda Çaça’nın konukları Ferda Keskin ve Erman Gören. “Antik Yunan’da şiirsel hakikat ve felsefi hakikat nasıl şekillendi?”, “Hakikat politik bir zemine nasıl oturdu?” gibi sorulardan, Foucault’da doğruyu söyleme cesaretine, parrhesia’ya ve hakikat-sonrası çağda retoriğin politik işlevine kadar cesaret erdemiyle hakikat arasında kurulmuş eski ve yeni bağlara birlikte bakacağız.

Ücretsiz

*******

BİLİNÇDIŞININ BEDENLERİ

Punctum Edebiyat Söyleşileri

25 Nisan 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Birgül Oğuz

Moderatör: Cana Bostan

Punctum Edebiyat Söyleşileri kapsamında konuğumuz Birgül Oğuz. Moderatörlüğü Cana Bostan’ın üstleneceği söyleşide, yazarın Hah ve İstasyon eserlerinden hareketle yerleşiklik ve göçebelik arasındaki bağın mekânsal hafızaya yansımalarına, anneliğin bedenlenişine ve yas pratiklerinin edebî formlarına dair konuşulacak. Ücretsiz

Ücretsiz

*******

MERKEZİN DIŞINDAKİLER – III

ÇAĞDAŞ EDEBİYATIMIZDA AYLAKLAR

Cumartesi Söyleşisi

27 Nisan 15.00 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Ekrem Işın

TESAK’ta kültür tarihçisi, küratör ve yazar Ekrem Işın’la çağdaş edebiyatımızdaki aylakları ele aldığımız söyleşi dizisi devam ediyor. Nisan ayındaki bu üçüncü söyleşide Ekrem Işın, Melih Cevdet Anday’ın Aylaklar romanını ele alacak.

Ücretsiz

*******

ŞEHREMANETİ’NDEN TARİH EDEBİYAT SANAT KÜTÜPHANESİ’NE

“KADIKÖY’ÜN YAŞAYAN KÜTÜPHANESİ” 10 YAŞINDA!

Sergi

01 Nisan – 31 Mayıs / Giriş Kat

“Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi” TESAK 10 yaşına! Mart 2014’te Kadıköy’ün anıt yapılarından tarihi Şehremaneti binasının restore edilmesiyle hizmete açılan Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi, bu süreçte çok sayıda bağışla koleksiyonlarını yetkinleştirdi, sayısız kullanıcıya yardımcı oldu, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı ve değerli konukları Kadıköylülerle buluşturdu. Farklı disiplinlerden birçok eserin bulunduğu TESAK’ın İmza Koleksiyonu’nda Sabahattin Ali’den Yaşar Kemal’e, pek çok ünlü yazarın imzalı eserleri yer alıyor. 7 bin 500’ü aşkın imzalı eserin bulunduğu koleksiyonda Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Leyla Erbil, Sevgi Soysal, Füruzan, Tomris Uyar, Ahmed Arif, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Ülkü Tamer, Gülten Akın, Edip Cansever, İlhan Berk, Attilâ İlhan, Selim İleri, İsmet Özel, Cengiz Aytmatov ve pek çok yazar imzası yer alıyor. Arşiv malzemesi, imzalı kitap, efemera, harita ve nadir eserlerden oluşan, TESAK’ın 10. yılı için düzenlenen sergiye davetlisiniz.

edebiyathaber.net (3 Nisan 2024)

Yorum yapın