TESAK Mayıs söyleşi programı belli oldu

Mayıs 4, 2023

TESAK Mayıs söyleşi programı belli oldu

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) Mayıs ayı söyleşi programı açıklandı. Etkinliklerin tamamı ücretsiz olarak gerçekleşecek.

SİNEMAMIZIN YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri

04 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Naci Güçhan

Moderatör: Turgay Fişekçi

2023 boyunca sürecek, Cumhuriyetimizin 100. yılına adadığımız söyleşilerin Mayıs ayındaki ilk konuğu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin kurucularından Prof. Dr. Naci Güçhan. Turgay Fişekçi’nin yürütücülüğünde Naci Güçhan’la sinema sanatının ülkemizde doğuşunu, gelişmesini, 1960 sonrası parlayışını ve günümüze uzanan parlak yapıtlarını konuşacağız.

Ücretsiz

ÖNAY SÖZER’İN ARDINDAN

Anma

05 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Can Sözer, İoanna Kuçuradi (Türkiye Felsefe Kurumu, Maltepe Üniversitesi), Ali Vahit Turhan (Marmara Üniversitesi), Betül Çotuksöken (Maltepe Üniversitesi), Cengiz Çakmak (İstanbul Üniversitesi), İlhan İnan (Boğaziçi Üniversitesi), Selçuk Altun (Yazar), Gülsen Özaydın (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Ahmet Soysal (Araştırmacı Yazar), Taçlı Yazıcıoğlu (Yazar, Akademisyen), Özgür Aktok (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi), Çiğdem Yıldızdöken (Türkiye Heidegger Topluluğu), Ruken Kızıler (İş Bankası Kültür Yayınları), Mukadder Özgeç (Edebiyat Eleştirmeni), Sanem Yazıcıoğlu (İstanbul Üniversitesi), Gabriella Baptist.

2022 yılında, 86 yaşında kaybettiğimiz kıymetli felsefeci ve yazar Prof. Dr. Önay Sözer’i anıyoruz.

Ücretsiz

SAİT FAİK ABASIYANIK’IN TÜRK EDEBİYATINA KATKISI

Anma

06 Mayıs 14.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Figen Alkaç, Behçet Çelik, Adnan Özyalçıner, Esra Dicle

Moderatörler: Yalçın Armağan, Melda Üner

“Kafa dediğin eskir, ihtiyarlar, ölür bile insan ölmeden, dedi. Sonra kalbini gösterdi: Eskimeyen, eksilmeyen şey buradadır.” 69. ölüm yıl dönümünde edebiyatımızda çağdaş hikâyeciliğin kurucularından Sait Faik Abasıyanık’ı Darüşşafaka Cemiyeti ve Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nin işbirliğiyle, değerli konuşmacıların katılımıyla tüm yönleriyle ele alacağımız bu etkinlik, tüm edebiyat-severlerin katılımına açıktır.

TABLODAKİ KADIN: SANAT TARİHİNİN KİTAP TUTKUNU KADINLARI

10 Mayıs 18.30

Konuşmacı: Asuman Kafaoğlu-Büke

Moderatör: Özgür Okuryazar

Geçmişte toplumsal yaşama katılmaları engellenen kadınlar ancak kitaplar sayesinde dünyayı keşfedebiliyorlardı. Bunu bize anlatan en güzel örnekler, o dönemlerden kalan sanat eserleri. Yazar ve eleştirmen Asuman Kafaoğlu-Büke Tablodaki Kadın kitabında, kadının okuma serüveninin peşinden gidiyor. Kitapta ele alınan tablolarda kitap okurken resmedilen kadınların hikâyeleri anlatılıyor. Okuyan kadının imgesi üzerinden sanatın, kitabın ve nihayetinde kadının zaman içinde nasıl değiştiğini görme fırsatımız oluyor. Özgür Okuryazar’ın sorularıyla, Asuman Kafaoğlu-Büke’nin son kitabı Tablodaki Kadın’dan yola çıkarak sanat tarihindeki kitap okuyan kadın imgesi üzerine yapacağımız bu tatlı sohbete davetlisiniz.

Ücretsiz

TİYATROMUZUN YÜZYILI

Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri

11 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Rutkay Aziz

Moderatör: Turgay Fişekçi

Tiyatromuzun yüzyılını, bu sanata büyük emek vermiş bir efsane sanatçıyla, Rutkay Aziz’le konuşacağız. Çağdaş tiyatromuzun Muhsin Ertuğrul’la başlayan kuruluşunu ve özellikle 1960’larda ve 70’lerde yükselen devrimci politik tiyatroyu, Rutkay Aziz’in tanıklığında ele alacağız. Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşileri’nin yürütücüsü, Sözcükler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Fişekçi’nin kıymetli katkılarıyla.

Ücretsiz

DÜŞLER SAHNESİNDEN YANKILANANLAR

REJİSÖR AŞOD MADATYAN VE TÜRKİYE’DE TİYATRO

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri

17 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Nesim Ovadya İzrail

Moderatör: Berken Döner

Bu söyleşide, kent sosyolojisi, kültürel bellek, gündelik hayat ve azınlıklar üzerine çalışan Dr. Berken Döner, araştırmacı yazar Nesim Ovadya İzrail ile konuşuyor. İzrail’in “Düşler Sahnesinde: Rejisör Aşod Madatyan ve Kozmopolitizmden Milliyetçiliğe Türkiye’de Tiyatro (1902-1962)” adlı çalışması geçtiğimiz aylarda yayımlandı. İzrail çalışmasında, Madatyan’ın biyografisi merkezinde Meşrutiyet dönemindeki tiyatro faaliyetlerini, Mütareke sahnelerindeki hareketliliği, Cumhuriyet’le gelen değişim ve dönüşümleri dönemin siyasal ve sosyal gelişmelerinin içine yerleştirerek ele alıyor. Tiyatro tarihi üzerine çalışan araştırmacılara yeni olanaklar sunarken, bizleri de tiyatro tarihimiz üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Ücretsiz

DELEUZE VE EDEBİYAT: BİR ASAMBLAJ MESELESİ

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

18 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Esen Kunt

Edebi referanslar her zaman Gilles Deleuze’ün düşünsel dünyasında, felsefi çalışmalarında önemli bir rol oynar. Modern edebiyatın ana felsefi temeli olarak Leibniz’e uzanırken bir tekillik deneyimi olarak edebiyatı tartışmaya açar. Artaud’dan Kafka’ya, oradan Borges, Kerouac, Joyce ve Woolf’a uzanan bu hat boyunca edebi makine kurduğu bağ ve bağlantılar üzerinden bizleri büyüleyici bir şekilde kolektif bir asamblaja dahil eder. Kısaca, edebiyatı bu sonsuz asamblaj hattı üzerinden takip etme girişimi İstanbul Deleuze Studies kurucusu Esen Kunt’un bu konuşmasının performatif rotasını oluşturacak.

Ücretsiz

HAYALET VE ADALET

ARZUNUN NESNESİNİN DEVİNİMİ

Psikanaliz Toplantıları

24 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Ezgi Duman, İlker Yıldız

“Felsefe Sanat Psikanaliz” üyeleriyle TESAK’ta psikanaliz üzerine konuşuyor, psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlamaya çalışıyoruz. Bu toplantının ilk konuşmasında Ezgi Duman bir hak olarak yas ve adaletle ilişkili bir mefhum olarak “hayalet” kavramını tartışmaya açacak. Benjamin, Derrida, Marks gibi düşünürlerin musallat olduğu bu konuşmanın temel soruşu şu: Yasın bizi taşıyabileceği etik ve/veya siyasi bir mahal var mı? İlker Yıldız ise felsefe ve psikanaliz perspektifinden yapacağı konuşmada kendi kendini bilen varlığın nesne olmaklığını veya nesnelerle ilişkileri açısından bilinç olarak tezahürünü, nesnenin bilincinin görüngü, görü ve saf biliş olarak kuruluşunu ele alacak. Konuşma, idealist bir fanteziye sıkışan psikanalizin arzuya “eksik” temelinde bakışının materyalist eleştirisiyle tamamlanacak.

Ücretsiz

1980’LERDEN GÜNÜMÜZE GÜLSELİ İNAL ŞİİRİNİN DİLİ VE ATMOSFERİ: ALGI, BELLEK, KAYNAKLAR

ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler

25 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Gülseli İnal

Moderatör: Nilay Özer

1985’te ilk kitabı Sulara Gömülü Çağrı’yı yayımlayan Gülseli İnal dört ciltlik toplu şiirleri de dahil 22 kitaplık devasa bir külliyat ortaya koydu. Mitik bir dünyanın sözcükleri, göndermeleri, resimselliğiyle yarattığı özgün atmosferi koruyup geliştirdi. Öteki metinlerin, öteki dünyaların iç içe aktığı, felsefi, varoluşsal, erotik ve dişil bir şiir. Şair ve akademisyen Nilay Özer’in yürütücüsü olduğu “ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler”de bu ay Gülseli İnal’ı ağırlayacak, İnal’ın şiirlerindeki atmosferi ve kırk yıla yaklaşan şiir serüvenini konuşacağız.

Ücretsiz

‘FÜRUZAN OLAYI’ DEVAM EDİYOR

Panel

27 Mayıs 14.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Ekrem Işın, Aslı Tohumcu, Esra Dicle, Pelin Aslan-Ayar

Moderatörler: Murat Yalçın, Aslan Erdem

“Füruzan Olayı”, 1971 yılında Parasız Yatılı ile başladı. Edebiyatımızın bu büyük olayı, her geçen yıl genişleyen bir etkiyle devam etti. Son kitabından yirmi dört yıl sonra 2023’te çıkan Akim Sevgilim’le “Füruzan Olayı” devam ediyor. Füruzan sevenlerin ilgisine…

Ücretsiz

DOĞAYI HAK ÖZNESİ OLARAK TANIMANIN FELSEFİ İMKÂNLARI

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

31 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Eylem Canaslan

Moderatör: Kurtul Gülenç 

İnsanlar gibi doğa da kendi başına bir hak öznesi olarak tanınabilir mi? Yahut insanlığa karşı işlenen suçlar gibi, doğaya karşı işlenen suçlar da olabilir mi? İnsan merkezli modern hukuk anlayışında pek de yeri olmayan bu türden soruları, Michel Serres’in “doğayla sözleşme” kavramı üzerinden cevaplayacağız. Kurtul Gülenç’in yürütücüsü olduğu Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin Mayıs ayı konuğu Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Eylem Canaslan.

Ücretsiz

ETİK VE SİYASET ARASINDA İNSAN – OLMAYAN HAYVANLARIN HAKLARI SORUSU

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

7 Haziran 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Gaye Çankaya Eksen

Moderatör: Kurtul Gülenç

Kurtul Gülenç’in yürütücüsü olduğu Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin Haziran konuğu Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Gaye Çankaya Eksen. İnsan -olmayan hayvanları ahlaki alanda çıkarları eşit biçimde gözetilen canlılar olarak ele alan etik teorilerden hareket edeceğimiz bu konuşmada, evcilleştirilmiş hayvanların çok- türlü bir siyasal topluma doğrudan katılımlarına yönelik düşüncelerle şekillenen bir demokrasi anlayışını savunan Sue Donaldson ve Will Kymlicka’nın çalışmalarına odaklanacak ve birlikte yaşadığımız hayvanların hak ve faydalarını gözeten ilkelerle toplumsal yaşamı yeniden tesis etmenin yollarını tartışmaya açacağız.

edebiyathaber.net (4 Mayıs 2023)

Yorum yapın