Masthead header

Tarihi dönemlere ayırmak şart mı?

TARiHi_DONEMLERE_AYIRMAK_SART_MI_Ortaçağ tarihçilerinden Jacques Le Goff’un, “Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart mı?” adlı kitabı, Ali Berktay çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yazar Jacgues Le Goff’ün 2013 yılında “küreselleşmenin” etkilerinin giderek elle tutulur hale geldiği bir dönemde kaleme aldığı kitap, tarihin belleği hakkında düşünme biçimleri ve farklı dönemlendirme anlayışları üzerinde duruyor. Yazar, uzun yıllar süren araştırmalarının bir ürünü olan deneme türündeki kitabında bir tez ya da sentez önermiyor; tarihyazımı ve dönemlendirme sistemlerinin güncellenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Tarihin bir ve sürekli mi yoksa dönemlere mi ayrılmış olduğu sorusuna cevap arayan Le Goff, tüm araştırmacılık yaşamını tutkuyla hasrettiği “Ortaçağ” hakkındaki çoğunlukla fazla dar tarihsel bakışımızı da yenileme arzusu taşıyor. Tarihin dönemlere ayrılmasını sadece kronolojik bir olgu olarak görmemek gerektiğini savunan Le Goff, söz konusu dönemleri atfettikleri mana ve değerin altını çizen tanımlamalarla yeniden ele alıyor.

Jacques Le Goff’un “Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart Mı?” isimli kitabı tarih severler için referans bir kaynak niteliğinde…

Jacques Le Goff (1924-2014) Uluslararası ün kazanmış Ortaçağ tarihçilerindendir. Hocası Mare Bloch’un başlatıcıları arasında bulunduğu ünlü Annales Ekolü’nün önde gelen temsilcilerinden olan Le Goff Fransa’nın seçkin okullarından ‘Ecole des hautes ‘etudes ensciences sociales’in (EHESS) başkanlığını Fernand Braudel’den devralmıştır. Ortaçağda Entelektüeller, Avrupa’nın Doğuşu, Gençlere Avrupa Tarihi gibi kitapları Türkçeye çevrilmiştir.

edebiyathaber.net (27 Temmuz 2016)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r