“Tarih ile Edebiyat Arasında Burjuva” yayımlandı

Şubat 9, 2015

“Tarih ile Edebiyat Arasında Burjuva” yayımlandı

2113 BURJUVAconv.inddFranco Moretti’nin “Tarih ile Edebiyat Arasında Burjuva” adlı kitabı İletişim Yayınlarınca yayımlandı.

Franco Moretti, edebiyat tarihi ve eleştirisi konusunda özgün örnekleri ve renkli dili nedeniyle istisnai bir figürdür. “Burjuva”da da aynı şekilde özgün bir tartışmayı ortaya atar: Moretti için faydalı, verimlilik, konfor, ciddi, tesir, ağırbaşlı gibi sözcüklerin neler anlatmak üzere kullanıldığı ve bu kullanımların tarihsel dönüşümü çarpıcıdır. Romanın nasıl yazıldığı, metnin ne şekilde inşa edildiği, bu inşanın dayanakları da şaşırtıcıdır.

Roman denilen metin türünde burjuva kültürünün izi ve etkisi neleri değiştirmiştir? Daha önce “o” anlamlarıyla okunmamış ya da “o” anlamları baskın olmamış kelimelerin içerikleri nasıl değişmiştir? Yazının biçimi burjuva kültüründen hangi izleri taşımaktadır? Edebiyatta ve sanatta burjuva etkisi dediğimiz özellikler nelerdir? Moretti’nin cevabını aradığı sorular bunlardır. Burjuva, bir toplumsal sınıfın içinde yaşadığımız kültüre vurduğu damgayı zarif bir eleştiriyle gözler önüne seriyor.

edebiyathaber.net (9 Şubat 2015)

Yorum yapın