“Tanpınar Türkiye’dir!” | Konuşmacı: Besim Dellaloğlu

Haziran 10, 2012

“Tanpınar Türkiye’dir!” | Konuşmacı: Besim Dellaloğlu

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Kırkambar Kitap etkinliği kapsamında 22 Haziran Cuma günü Prof. Dr. Besim Fatih Dellaloğlu konuk oluyor.

Dellaloğlu ile “Bütün modernleşmeler trajiktir. Sürekli kendisi olmak ile başkası olmak arasında radikal seçimler yapma durumunda kalmak. Bizim modern olmamız için başka tür bir takvim, alfabe ve başka bir tür şapkaya ihtiyacımız olmuştur. Batılı böyle bir trajediyi yaşamamıştır. Bu ülkenin modernleşmesi bir tür kendimiz olmaktan utanmanın hikâyesidir. Bu gerçekten trajik bir meseledir. Bu nedenle bizim memleketin modernleşmesinin biliminden çok sanatı yapılır. Tanpınar da bunun piridir bence. Çünkü bunu edebiyatla anlatmak daha uygundur. Tanpınar’ın edebiyatını bu konuda bir tercih olarak okumamak lazım. Genelde en büyük yanlış bu. Tanpınar bu trajedinin yazarıdır. Trajedinin içinde ondan beslenen biri Tanpınar. Bunu anlatıyor. Bunu çok iyi anlatıyor.” dediği ve “Tanpınar Türkiye’dir.” cümlesiyle bitirdiği “Ahmet Hamdi Tanpınar Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi” adlı kitabı üzerine konuşulacak.

KIRKAMBAR KİTAP

Ahmet Hamdi Tanpınar Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi 

Prof. Dr. Besim Fatih Dellaloğlu 

22 Haziran 2012

18:00

Şakir Kocabaş Salonu

Besim Fatih Dellaloğlu, 1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1984’te Galatasaray Lisesi’ni, 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında Ömer Naci Soykan danışmanlığında tamamladı. Mimar Sinan, Marmara, İstanbul Bilgi, Yıldız Teknik ve Galatasaray Üniversitelerinde dersler verdi. Halen Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dellaloğlu’nun son kitabı, Ahmet Hamdi Tanpınar Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi’nin yanı sıra Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, Romantik Muamma, Benjamin (derleme), Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya adlı dört kitabı daha bulunmaktadır.

edebiyathaber.net (10 Haziran 2012)

 

Yorum yapın