“Siyaset Sosyolojisine” Türkiye özelinden bakmak | Burak Soyer

Kasım 30, 2022

“Siyaset Sosyolojisine” Türkiye özelinden bakmak | Burak Soyer

Sosyoloji profesörü İbrahim Kaya’nın derlediği ‘Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi’, alanında uzman birbirinden değerli isimlerin Siyaset Sosyolojisi konusunu salt Türkiye’ye özgü perspektiflerle ele alıp değerlendirdiği yazılardan oluşan bir başvuru kitabı niteliği taşıyor. 

Prof. Dr. İbrahim Kaya 1993 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kazandığı bursla İngiltere’nin Warwick Üniversitesi’nde yine Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını yapmış ve aynı üniversitede doktorasını tamamlamış. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde dersler veren Prof. Kaya makaleleri, European Journal of Social Theory, International Sociology, Social Science Information, East European Politics and Socicites gibi seçkin dergilerde yayınlanmış. 2006 Yılı TÜBA Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilimci Ödülü’nü, bir sonraki yıl da 2007 TÜBA Bilim ve Teşvik Ödülü’nü kazanmış. Ayrıca 2016 yılında da Marquis Who’s in the World sıralamasında yer almış. İbrahim Kaya şimdi de Say Yayınları etiketiyle yayınlanan ‘Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi’ kitabını derleyerek Türkiye’ye özgü bir Siyaset Sosyolojisini tanımlamayarak, buna alan yaratıp Siyaset Sosyolojisini, genel “siyasi meseleler”den ayırarak ele alan bir kitap ortaya çıkarmış. 

Prof. Kaya’nın kitabı kendisinin de değindiği üzere iki açıdan önem taşıyor. Bunlardan ilki, Türkiye’deki Siyaset Sosyolojisi eserlerinin ağırlıklı olarak çeviri kitaplardan oluşması. Bizim gibi siyasi hayatı “dolu dolu yaşayan” bir ülkede, batılı örnekleri kaynak olarak bize entegre edilmesiyle Siyaset Sosyolojisi’ni ele almak kuşkusuz ki bir boşluk oluşturuyor. ‘Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi’ ilk olarak bu açığı kapatmada önemli bir işlev görüyor. Diğer unsur ise Türkiye’nin siyasal dinamiklerini irdeleyen kitapların, özellikle Türkiye merkezinden yola çıkarak oluştuğunu söylemek pek mümkün değil. Bu konuda yine yabancı literatür merkezinden yola çıkılarak Türkiye özeline iniliyor ve “Türkiye’ye has” Siyaset Sosyolojisi tanımı biraz havada kalıyor. Elimizdeki kitap da sadece “Türkiye merkezli” bir Siyaset Sosyolojisi konusunu masaya yatırarak konuya olan merakı bu merkeze çekiyor. 

‘Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi’, Prof. Dr. İbrahim Kaya’nın yanı sıra, Orçun Girgin, Abdülkadir Yaşar, Atakan Hatipoğlu, Şehriban Kaya, Devrim Ertürk, Kerem Özbey gibi alanında ehil isimlerin Türk siyasetinde devlet ve toplumdan Türk siyaseti ve ekonomisi arasındaki ilişkiye, seçmen psikolojisinden Türkiye’nin siyasal partilerine, siyaset-medya ilişkisinden “tamamlanamamış” bir proje olarak Kemalizm’e kadar birçok farklı konu üzerinde fikir beyan ettiği yazılarından oluşuyor. İnceledikleri konuları her biri kendi perspektifinden masaya yatıran yazılarda Türkiye’nin siyaset alanında, kendisine eşlik eden tüm bileşenler buraya özgü bir biçimle değerlendirilip okura sunuluyor. 

‘Türkiye’nin Siyasal Sosyolojisi’, Siyaset Sosyolojisinin en temel kavramlarını, tanımlarını, bakış açılarını, fikirlerini, karşılaştırma yapmaya gerek duymadan sadece Türkiye’ye ait siyasi konuların tartışıldığı ve buradan hareketle yeni tartışmalara da kapı aralamaya alan açma yetisini içeriğinde bulunduran bir başvuru kitabı olarak kayıtlara geçiyor.   

edebiyathaber.net (30 Kasım 2022)

Yorum yapın