“Siyasal Düşünceler Tarihi” ders kayıtları başladı

Eylül 20, 2019

“Siyasal Düşünceler Tarihi” ders kayıtları başladı

17 Ekim 2019 Perşembe günü başlayacak olan Mehmet Okyayuz’un eğitmenliğinde “SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ – Antik Dönemden Aydınlanma Dönemine” eğitim kayıtları başladı.

Detaylı bilgi, ücret ve içerik bilgilerine www.ders101.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğitimin Konusu

Bu seminerde modern felsefi sistemlere, teorilere ve ideolojilere kaynak oluşturup günümüz toplumlarının siyasi, ekonomik ve kültürel temellerini şekillendiren düşünürler ele alınacak.

Seminer, bu bağlamda – farklı siyasi düşünce biçimlerine ve premodernite /modernite sorunsalının çerçevesi çizildikten sonra – Plato’nun idealist yaklaşımıyla ve onun karşısında duran Aristo’nun doğalcı (natüralist) siyasi felsefesinin sunumuyla başlayacak. Zira her iki düşünürün eserleri; Fransız Devrimi’ne değin Ortaçağ, Rönesans-Hümanizma, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma dönemlerinin siyasi düşünce sistematiğinin “yapı taşları”nı oluşturmakta.

Seminer, sözü geçen dönemler bağlamında ağırlıklı olarak düşünürler ve onların katkıları temelinde ilerleyecek. Bu çerçevede, Cicero, Aziz Augustin, Dante, Marsiglio, Bodin, Luther, Hobbes, Locke, Voltaire, Montesquieu ve Rousseau gibi düşünürlerin ele alınması planlanmakta.

Odtu Siyaset Bilimi ve Kamu Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Okyayuz’un yürüteceği 7 hafta sürecek programın hedefi:

 • Çağdaş düşünce akımlarının dayandıkları felsefi referans noktalarını anlaşılır kılmak.
 • Sözcüklerin anlamını, yani onların maddi, düşünsel ve tarihsel süreçler bağlamındaki gerçek içeriklerini anlaşılır kılmak.
 • Farklı düşünsel gelenekleri ve bu gelenekleri içinde barındıran tarihsel-toplumsal koşulları anlaşılır kılmak.
 • Bahsedilen tarihsel-toplumsal koşullar arasındaki içiçelikleri ‘düşünce tarihi’ açısından anlaşılır kılmak.
 • Metin okumanın yanı sıra olup bitenlere bütünlükçü bakabilmeyi, yani ‘satır arası’ okumayı sağlamak.

Eğitim İçeriği

 1. Hafta:Teorik ve tarihsel çerçeve: Düşünce tipolojileri
  ‘Modern öncesi’ ve ‘modern’ düşünce.
 2. Hafta:Yunan Antik Dönemi’nde sistematik düşünce: Plato ve Aristo
 3. Hafta:Geçiş döneminde felsefi-teorik düşünce: Helenistik Çağ
  Roma Antik Dönem’nde sistematik düşünce: Cicero ve Doğa Hukuku öğretisinin dönüşümü
 4. Hafta: Hristiyanlığın yükselişi ve Aziz Augustin’in dini felsefesi
  Erken Rönesans Hümanizması: Aquinas, Dante, Marsiglio
 5. Hafta:Rönesans ve insan merkezci düşüncenin egemenliğinin başlangıcı
  Felsefe, Sanat ve Bilim: Makyavel ve modernitenin ‘soğuk yüzü’
  Reformasyon Dönemi: Martin Luther
 6. Hafta: Başka bir dünyanın imajı:
  Jean Bodin, Thomas Hobbes ve John Locke
 7. Hafta:Fransa başta olmak olmak üzere Aydınlanma Dönemi’ne bakış:
  Voltaire, Montesquieu, Rousseau

Programın 6 dersine katılan öğrencilere Katılım Belgesi verilecek.

Tarih :  17, 24, 31 Ekim 7, 14, 21, 28  Kasım 2019
Süre : Haftada bir gün / Perşembe günleri / Saat:19:00 – 21:30
Ücret : Tüm Program 780 TL / Tek Ders Giriş : 120 TL
Mekan : Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi

*Eğitime web sitesinde yer alan başvuru bölümünden ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıt için sizinle iletişime geçilecek.

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin :
www.ders101.com
Esra Arıkan
0532 374 18 46

edebiyathaber.net (20 Eylül 2019)

Yorum yapın