Masthead header

“Sınır Açık, Kapılar KapalıTürkiye’nin Değişmeyen Göçmen Politikası” sunuşu 21 Ekim’de

carsMSGSÜ Çarşamba Seminerleri’nin #Sınır teması kapsamında 21 Ekim Çarşamba Sema Erder’in “Sınır Açık, Kapılar KapalıTürkiye’nin Değişmeyen Göçmen Politikası” başlıklı sunuşu düzenleniyor.

Sunuşu; yerel politika, gecekondular, çocuk göçü ve çıraklık, kentsel gerilim gibi konularda çok sayıda araştırması ve bu konulara ilişkin kitapları bulunan, güncel durumda iskân kurumunun değişimi, yerleşme politikalarına etkileri, küresel kent üzerine çalışmalarını sürdüren, MSGSÜ ve Marmara Üniversitesi’nde dersler vermiş olan Sema Erder yapacak.

Sema Erder’in “Sınır Açık, Kapılar Kapalı: Türkiye’nin Değişmeyen Göçmen Politikası” başlıklı sunuşunun tanıtım metninden:

“Suriye göçü ve sonrasında yaşananlar, daha önce konuyla ilgili küçük bir çevrede tartışılan ve eleştirilen Türkiye’nin göç politikasının geniş kitlelerce algılanmasına ve çok yönlü olarak tartışılmasına neden olmuştur. Bu tartışmalar, umarız, göç politikasının evrensel insan haklarını dikkate alınarak yeniden kurgulanması gereğini gündeme getirir. Bu yöndeki çabalar, sadece göçmenlere değil, aynı zamanda Türkiye’deki demokratikleşme taleplerine de katkıda bulunacaktır. Bu seminerde bugüne kadar yapılmış olan araştırmaların bulgularına dayanarak Türkiye’nin göçmen politikasının ana hatları tartışmaya açılacaktır.”

edebiyathaber.net (19 Ekim 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r