Sin Edebiyat’ın öykü sayısı çıktı

Temmuz 25, 2019

Sin Edebiyat’ın öykü sayısı çıktı

Sin Edebiyat dergisinin yeni sayısı yayımlandı.

Sin Edebiyat’ın yeni sayısı öykülere ve öykücü Gamze Arslan söyleşisine ev sahipliği yapıyor. Derginin bu sayısında şu isimler yer aldı:

Yazı: Mustafa BOSTAN.

Röportaj: Gamze ARSLAN.

Öykü: Çiyil KURTULUŞ, İlay BİLGİLİ, Mavi Tuğba ATEŞ, Erdem EROL, Zeynep ALTINTEPE, Neslihan YİĞİTLER, Muhammet SAĞLAM, İlknur DEMİR, Özay ERDEM.

Grafik-Tasarım: İbrahim ERCAN.

Kapak Tasarım: Semanur KABACA.

Sunuş yazısından

“İnsan, düşleri öldüğü gün ölür.”

Yaşar Kemal

İnsanlığın yaşantısının ispatı geride bıraktıkları olmuştur. Çağlar öncesinden, ilk ilişki ve toplumsallaşmadan, sınırlarla bölünmeye varana kadar kendi dilinde sözlü-yazılı anlatılar ve anlatılara konu olan yaşantılarla ömrün el verdiği ölçüde kültürel depo oluşturan insanlık, yaşadığı her ne varsa duygu süzgecinden geçirip çevresiyle paylaşmıştır. Bazen kendi cinsiyle bazen hayvanlarla, doğayla bazen de hiç bilmediği gelecek zamanla… Yadsınamaz derecede düş gücü kullanıp ilerleme kaydeden ve bu ilerlemenin sonucunda bölünme, ayrışma, bireyselleşme, yeniden toplumlaşma gibi çatışma gerektiren süreçlerden geçerken hem geçmişini hem de geleceğini düşleyerek günümüz toplumlarına zemin oluşturan insanlık tarihi, taklit ve yaratıcılık gibi hem düşünsel hem de eylemsel kavramları kullanarak yaşantısına yön vermiştir.

Efsaneler, destanlar, masallar gibi sözlü kültür eserlerini temele alarak yazılı kültüre ilk giriş ile birlikte hayatın birçok kesitinden izler taşıyan, hayatı tecrübe edenlerin ayak izlerine değinen, onların hislerini açığa vuran, eylemsel farklılıklara ve neden-sonuç ilişkisine atıf yapan bir türe; öyküye bakalım. Öykü; gerçek olayları taklit etmenin ötesinde gerçek hayatın paralelinde seyreder. Bir başka deyişle öykücünün dünyaya üçüncü gözüyle bakışıdır. Bu bakış, gerçek ya da gerçekte yaşanma ihtimali olan olayları, belirli bir kurgu etrafında toplayarak içerisinde yer alan karakterlerin tavır, duygu, davranış durumlarının kurmacayla dışa vurumuna, dolayısıyla öykücüye sınırsız yaratma gücü ve okuyana da uçsuz bucaksız hayal gücü tahsis eder. Kendimizi de bir öyküde rol alan karakter olarak kabul edip öykü sayımızın sayfalarında dolaşan diğer karakterlerle bağ kurmanızı diliyoruz.

İletişim

İnstagram : sinedebiyatdergisi

Facebook :  sinedebiyatdergisi

Twitter    :  EdebiyatSin

www.sinedebiyatdergisi.wordpress.com

www.shopier.com/sinedebiyat

http://kozadusunce.com/sin-edebiyat-roportaji/

edebiyathaber.net (25 Temmuz 2019)

Yorum yapın