Sin Edebiyat’ın 25. sayısı çıktı

Ocak 11, 2021

Sin Edebiyat’ın 25. sayısı çıktı

Kahramanmaraş’ta yayın hayatını sürdüren iki aylık şiir ve edebiyat dergisi Sin Edebiyat’ın 25. sayısı yayımlandı.

Dergi geçmiş sayılarında yer alan eserlerin bazılarını http://www.sinedebiyat.com bağlantısıyla okurun ilgisine sundu.

Sin Edebiyat bu sayısında “Edebî Eserlerden Uyarlanan Filmlerden bazılarını konu aldı. Edebiyatın elinin uzandığı her konuya kulak kabartan Sin Edebiyat’ın bu sayısında yer alan yazılarda Emre Birhan (Edebiyattan Sinemaya, Sinemadan da Edebiyata), Batıgün Sarıkaya (Anayurt Oteli: Anlamını Yitirmiş Bireyin Kaçınılmaz Trajedisi), Hülya Soyşekerci (Baba, Oğul ve Bisiklet), Demet Aksu (Nahid Sırrı Örik’in Hasedinden, Zeki Demirkubuz’un Kötülüğüne: Kıskanmak), Emrullah Şekerci (Futbol, Eroin ve Allah Üzerine Bir Film: Kırık Kalpler Bankası), Merve Koçak Kurt (“Benim Sinemalarım” Bir Rüyayı Besleyen Filmler), Merve Özgenli Çelik (“Uçurtmayı Vurmasınlar” Üzerine Bir İnceleme), Murat Kaçer (“Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku” ve Bazı Şeyler Üzerine), Halil Altun (Sözcükler, Görüntüler ve “Bizim Büyük Çaresizliğimiz”), Aslı Kaprol (Siyah Beyaz Geceler), Cemre Özcan (Fikrimin İnce Gülü) isimlerini görmek mümkün.

Bu sayıda Edwin Morgan (Çev. Muharrem Yeni), Carlos Drummond de Andrade, Carlos Nobrega (Çev. İbrahim Ercan) ve Holly Corfield Carr’dan (Çev. Hatice Solak) çeviri şiirler yer alırken çeşitli yazar ve şairlerden deneme, eleştiri, inceleme ve şiirlerle derginin matbu hâli okurların ilgisine sunuldu.

Derginin bu sayısında şu isimler kendine yer buldu:

Yazı: Emre Birhan, Batıgün Sarıkaya, Hülya Soyşekerci, Demet Aksu, Emrullah Şekerci, Merve Koçak Kurt, Merve Özgenli Çelik, Murat Kaçer, Halil Altun, Aslı Kaprol, Cemre Özcan.

Şiir: Nurdan Bayrakdar, Örsan Gürkan, Doğanay Dağlar, Kazım Bal, Tan Doğan, İbrahim Gökburun, İbrahim Ercan, Emre Tekneci, Hatice Solak, Neriman Yetek, Hakkı Bolat, Mehmet Rayman, Hamdi Mutlu.

Çeviri Şiir: Carlos Drummond de Andrade, Holly Corfield Carr, Carlos Nobrega, Edwin Morgan.

Grafik-Tasarım: İbrahim Ercan.

 Sunuş Yazısından

“Sanat, insanların birbirleriyle ilişki kurmalarını sağlayan bir üst dildir.”

Mühürlenmiş Zaman, Andrey Tarkovski

Sözlü edebiyattan yazılı edebiyata uzanan yolun ucu çeşitli sanat dallarının bahçesine çıktığında, dilin varlığı çok boyutlu bir hâl almıştı. Mimariden müziğe, resimden dansa her yerde vücut bulan dil; kendini çeşitli anlatım teknikleri ile yüceltirken görsel sanatlardan ve edebiyattan besleniyordu. Dil, yaşayan ve kendini sürekli geliştiren bir varlıktı. Öyle ki artık güzel sanatların sınırları ona dar geliyor ve yenilik arıyordu. Aradığı yeniliği Thomas Edison’un kinematoskopunda buldu. Dil, bu ilkel fotoğraf yürütecini geliştirerek modern video kaydına önayak olan Fransız Lumiere kardeşlerin 1895’te insanlığa sundukları sinematograf isimli cihazla yeni yolculuğuna yelken açtı. Bu yeni yolculuk zamanla yedinci sanat olarak anılacaktı. Dil ona sinema adını verdi.

Günümüzde kendi başına büyük bir sektör olan sinemanın gelişiminde dil ve edebiyatın payı yadsınamaz. Zamanın kültürel birikimi olan edebî eserlerden uyarlanan, kurgulanan, esinlenilerek yeni bir boyuta evrilen sinema filmleri beyaz perdede yer aldıkça hem dili zenginleştirdi hem de edebiyatın sınırlarını genişletti.

Bu sayımızda edebî eserlerden uyarlanan, izlerken duygu ve düşüncelerimizi bir şekilde kendine çeken ve bize kendini yazdıran sinema filmlerini konu edindik. Umarız yeni yılın ilk sayısında sizler de okuduğunuz/izlediğiniz bu eserleri yeniden gözünüzde canlandırırsınız.

Derginin Sosyal Medya Hesapları:

İnstagram: sinedebiyatdergisi

Facebook:  sinedebiyatdergisi

Twitter:  EdebiyatSin

Youtube: SinEdebiyatAtölye

www.sinedebiyat.com

www.shopier.com/sinedebiyat

www.youtube.com/c/SinEdebiyatAtolye

edebiyathaber.net (11 Ocak 2021)

Yorum yapın