“Şiddetin Katıksız Hali: (Klasik) Faşizm” eğitimi online

Temmuz 1, 2020

“Şiddetin Katıksız Hali: (Klasik) Faşizm” eğitimi online

Ders 101’in düzenlediği Mehmet Okyayuz’un eğitmenliğinde “Şiddetin Katıksız Hali: (Klasik) Faşizm” eğitimi 7 Temmuz Salı günü Zoom üzerinden başlayacak.

Eğitimin Konusu:

Tarihsel-toplumsal süreçte iktisat, siyaset, ideoloji ve sosyal psikoloji gibi kategoriler hep yakın bir ilişki içerisinde olmuşlardır. Faşizmin analizi söz konusu olduğunda, bu kategorilerin her birinin ele alınması belli başlı sorunsallara yanıt bulmak için gereklidir. Bu bağlamda siyasi iktisat, ekonomi ve çalışma koşullarının ve bunların siyasetle ilişkisinin; ideoloji eleştirisi, ideolojilerin ortaya çıkışının ve yapısının; sosyal psikoloji ise irrasyonel propagandist yaklaşımların ve bu yaklaşımlar temelinde örgütlenen kitlelerin yapısının açıklanabilmesi için işlev görmektedir. Bu seminerde faşizmin yapısını bütünlükçü bir şekilde anlayabilmek için tüm bu alanlara (ve daha fazlasına) değinilecek.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Okyayuz’un yürüteceği  programın hedefleri:

– Günümüzde özellikle Avrupa’da yükselen aşırı sağ hareketlerine karşı direnç geliştirmek ve karşı çıkabilmek için faşist ideolojiyi ve pratiğini anlamak. 
– Faşist söylemin maddi ve düşünsel kökenlerini ve ortaya çıkış nedenlerini anlamak.
– Otoriter/totaliter siyasi hareketlerin ortaya çıkışının ve yükselişinin; ayrıca belli başlı ülkelerde iktidara gelmelerinin nedenlerini anlamak.

Eğitmen: Mehmet Okyayuz (Özgeçmiş için>>>)

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta:
Konuya Giriş / Faşizmin Tarihçesi / Faşist İdeoloji
2. Hafta:
Faşizmin Kitle Temeli, Örgütlenmesi, Propaganda Yöntemi ve (İktidardaki) Yapısı
3. Hafta:
Faşizmi Açıklama Çabaları: Faşizm Teorileri I
4. Hafta:
Faşizmi Açıklama Çabaları: Faşizm Teorileri II
5. Hafta:
Faşizm ve Otoriteryanizm: Benzerlikler ve Farklılıklar
6. Hafta
Faşizmin Güncelliği

Tarih: 7, 14, 21, 28 Temmuz – 4, 11 Ağustos 2020
Süre: 6 Hafta / Haftada bir gün / Salı günleri / Saat: 19:00 – 21:30
Ücret: Tüm program: 670 TL / Tek ders giriş: 130 TL
Mekan: Zoom

Programın 5 ve 6 haftasına katılan öğrencilere Katılım Belgeleri mail yoluyla verilecek.

Katılımdan önce “Zoom Cloud Meeting”  programını yüklemeniz tavsiye ediliyor.

Program içeriği telife tabi olduğundan ses ve görüntü kaydı yapılmaması rica ediliyor.

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi:

Esra Arıkan
0532 374 18 46

edebiyathaber.net (1 Temmuz 2020)

Yorum yapın