Savcı Doğan Öz, katledilişinin 45. yılında, “Uzak Ormanda Ölen” şiir kitabıyla anılıyor

Haziran 13, 2023

Savcı Doğan Öz, katledilişinin 45. yılında, “Uzak Ormanda Ölen” şiir kitabıyla anılıyor

Doğan Öz’ün “Uzak Ormanda Ölen” adlı şiir kitabı Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ayrıntı Yayınları, 24 Mart 1978 tarihinde aracının içinde kurşunlanarak katledilen Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz’ü, aramızdan ayrılışının 45. yılında Uzak Ormanda Ölen adlı şiir kitabıyla yâd ediyor. Uzak Ormanda Ölen, Doğan Öz’ün 1968-1977 yılları arasında yazdığı, dinmez bir özgürlük tutkusu, engin bir halk sevgisi, baskıya, ezilmişliğe, yoksulluğa başkaldırma ve hepsinin üzerinde, sarsılmayan bir umutla dolu şiirlerinden oluşuyor.

Muzaffer İlhan Erdost’un da ifade ettiği gibi, “kimi bir sigara kapağına, kimi bir lokantanın sipariş pusulasına, kimi bir sandık seçmen listesi kâğıdının boş yerlerine, kimi kitapların kapak içlerine, büyüklü küçüklü, pelur, teksir, bloknot kâğıtlarına, kurşun kalemle, tükenmezle, dolmakalemle yazılmış ve bazıları değişik kalemle düzeltilmiş, bazıları ilk yazıldıkları gibi bırakılmış, şiir olarak ortaya çıkmayı umursamaz bir içtenlikle yüklü” kayıtlardır bunlar. Hemen her şiir, görev yaptığı Anadolu coğrafyasından, insanlarından ve yaşamlarından somut izler taşır. Kimi İzmir’de bir öğle üzeri Hasan Tahsin’i hatırlarken not edilmiş, kimi Fırat boylarında Keban altındaki Behri köyüne bakarken yazılmıştır. Ezilenlerin, yoksulların dert ve tasalarına duyarlı, şiddet dolu bir dönemden geçerken eşitlik ve adalet uğruna “uzak ormanda ölen”lerin hikâyesinden kesitler aktaran, gösterişsiz, yalın ve somut şiirler.

Uzak Ormanda Ölen, raflarda ve internet satış sitelerinde!

Bilgi için: ayrintiyayingrubu.com

instagram.com/ayrintiyayinlari

twitter.com/AYRINTIYAYINEVI

facebook.com/ayrintiyayinevi

DOĞAN ÖZ HAKKINDA

1934 yılında Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde doğdu. Ortaokul ve liseyi Afyon Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1961 yılında hakim adayı olarak Eskişehir’de göreve başlayan Doğan Öz, daha sonra Diyarbakır’ın Çermik, Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Kastamonu’nun İnebolu ilçelerinde, Mardin’de ve Denizli’de Cumhuriyet Savcısı, Konya, Elazığ ve Ankara’da Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak görev yaptı. 

Meslekî çalışmalarının yanı sıra edebiyatla da ilgilenen Doğan Öz toplumcu dünya görüşünün belirleyiciliğinde şiirler yazdı, döneminin Türk Dil Kurumu sempozyumlarının katılımcıları arasında yer aldı.

Kendi alanında yetkin bir hukukçu olan Doğan Öz’e, 1969-1970 döneminde Türk Hukuk Kurumu tarafından “Yılın Hukukçusu Ödülü” verildi. İdam cezasına karşı imza kampanyası düzenledi. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin siyasal iktidara bağlı yapısını eleştiren ve yargı bağımsızlığına gölge düşüren işleyişine karşı aktif tavır aldı. Görev yaptığı süre boyunca hemen her yerde, yasaların adaletli bir şekilde uygulanmasını gözeten cesur tavrı nedeniyle egemen hukuk ve siyaset anlayışı tarafından dışlanmaya çalışıldı. Halkın savcısı olmayı tercih etti. Hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı kaldı. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye’yi savundu. 1970’li yıllara hakim olan toplumsal kaos ortamının başlıca sorumlusu olarak gördüğü kontrgerilla faaliyetlerini açığa çıkartan bir rapor hazırladı. 

24 Mart 1978 sabahı, Ankara’da, görevine gitmek için arabasına bindiğinde halk düşmanı güçler tarafından öldürüldü.

edebiyathaber.net (13 Haziran 2023)

Yorum yapın