“Sağlığın ve Hastalığın Toplumsal Nedenleri” raflarda

Haziran 30, 2022

“Sağlığın ve Hastalığın Toplumsal Nedenleri” raflarda

William C. Cockerham’ın “Sağlığın ve Hastalığın Toplumsal Nedenleri” adlı kitabı, Ercan Tugay Akı çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Uzun yıllar boyunca sosyolojinin bir alt dalı olarak varlığını sürdüren sağlık sosyolojisi, günümüzde çok önemli bir konuma sahiptir.

Sağlık sosyolojisi alanında konumlanan ve William C. Cockerham tarafından yazılan bu kitap, insan hayatında belki de en önemli şey olan sağlığın korunmasında ya da yerini hastalığa bırakmasında toplumsal faktörlerin oynadığı nedensel rolü, bilimsel kanıtlarla gözler önüne sermektedir.

Toplumsal yapının ve bu yapının mekanizmalarının insanın sağlıklı ya da hasta olmasında oynadığı rolü detaylı bir şekilde açıklayan bu kitap, başlıca sınıfsal konum, yaş, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnik köken gibi biyolojik ve toplumsal olarak inşa edilmiş etkenlere odaklanmaktadır. Bu etkenler aracılığıyla meydana gelen yaşam koşulları, yaşam tarzları ve sosyal sermayenin de kişinin sağlıklı ya da hasta olmasında belirleyici bir rol oynadığı ortaya konulmaktadır.

Sağlık sosyolojisi başta olmak üzere sosyoloji alanında yapılmış birçok kuramsal araştırmaya ve yazılmış birçok makaleye atıfta bulunan kitabın ana fikri, toplumsal faktörlerin arka planda yer almaktan ziyade insan sağlığına direkt olarak etki ettiğidir.

Yazar hakkında

Doktorasını California Üniversitesi’nden (Berkeley) alan Dr. William Cockerham, 1994-2000 ve 2011-2017 yılları arasında Birmingham Alabama Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Şu anda Cockerham, Birmingham Alabama Üniversitesi’nde Ordinaryüs Profesörlük ve William ve Mary Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırmacılık yapmaktadır.

Cockerham ayrıca Birmingham Alabama Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Obezite Sağlık Eşitsizlikleri Araştırma Merkezi’nin bir üyesidir. 2006-2010 yılları arasında Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin Sağlık Sosyolojisi Araştırma Komitesi’nde başkanlık ve the American Sociological Review, the Journal of Health and Social BehaviorSociety and Mental Health, Social Currents, Current Sociology Monographs ve Social Science Quarterly gibi dergilerde çeşitli editoryal görevler yapmıştır.

Cockerham’ın yakın tarihli diğer kitapları şöyledir: Sociological Theories of Health and Illness [Sağlığın ve Hastalığın Sosyolojik Teorileri] (Routledge, 2021),The COVID-19 Reader: The Science and What It Says About the Social [COVID-19 Okuyucusu: Bilim ve Toplumsal Olan Hakkında Söyledikleri] (Routledge, 2021), Sociology of Mental Disorder, 11th ed. [Akıl Hastalığının Sosyolojisi, 11. baskı] (Routledge, 2021), the Wiley Blackwell Companion to Medical Sociology [Wiley Blackwell Sağlık Sosyolojisi El Kitabı] (Wiley Blackwell 2021) ve Medical Sociology, 15th ed. [Sağlık Sosyolojisi, 15. baskı] (Routledge, 2021).

edebiyathaber.net (30 Haziran 2022)

Yorum yapın