Rize Fatma- Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi Efsaneden Fantastik Kurguya Öykü Yarışması düzenliyor

Mart 4, 2024

Rize Fatma- Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi Efsaneden Fantastik Kurguya Öykü Yarışması düzenliyor

Rize Fatma- Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi Efsaneden Fantastik Kurguya Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Katılım [email protected] e-posta adresi aracılığıyla sağlanacaktır. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır
 • Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıtlı BYF ve ÖYG (5-6-7-8. Sınıf öğrencileri) öğrencileri katılabilir.
 • Engellilik durumu yarışmaya katılımda öğrenciler bir dezavantaj teşkil etmemektedir. Engelli bir öğrencinin ödül kazanması durumunda, düzenlenecek ödül törenine katılımı için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Her öğrenci birden fazla eserle katılabilir.
 • Danışman öğretmenler birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir.
 • Eserler, katılımcı BİLSEM’ler bünyesinde oluşturulacak eser inceleme komisyonlarının onayından sonra gönderilmelidir.
 • Metinlerde yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içeriklere yer verilemez.
 • Metinlerde; dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilemez.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Hikâyelerde; öğrencilerin psikolojik, duygusal ve bedensel gelişimine olumsuz etkisi olabilecek konu veya içeriklere yer verilemez.
 • Eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler eser sahibinden izin almak kaydı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır
 • Metinler, Times New Roman yazı karakteri ile A4 boyutunda Word dosyası olarak, 12 punto, 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.
 • Öğrenciler okudukları ya da dinledikleri efsanenin orijinal metnini ve kaynakçasını yazdıkları hikâye ile birlikte ek olarak sunmalıdır.
 • Öğrencilerin çıkış noktası efsaneler olmalıdır. Öğrencilerin kurguları efsaneye dayanmalıdır. Efsane öğrenci için esin kaynağı olmalıdır.
 • Öğrencinin kendi yorumuyla ve fantastik bir çerçeve ile kurgu özgünleştirilmelidir. Kahraman ekleme, çıkarma yapılabilir. Kahramanların kullandığı araç gereçler değiştirilebilir. Mekân çeşitlendirilebilir. Efsanenin tamamı kullanılmak zorunda değildir. İstenilen kısım alınabilir. (mekân, çatışma, kahraman ya da kahramanlar vs.)
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Efsaneden Fantastik Kurguya Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinci: Rize Gezisi ve Tablet Bilgisayar
 • İkinci: Rize Gezisi ve Tablet Bilgisayar
 • Üçüncü: Rize Gezisi ve Tablet Bilgisayar
 • Jüri Özel Ödülü: Rize Gezisi ve 1 Terabayt Hafıza Kartı

edebiyathaber.net (4 Mart 2024)

Yorum yapın