“Risk Toplumu”, korku ve kaygıları sosyolojik bir perspektiften açıklıyor

Mayıs 2, 2017

“Risk Toplumu”, korku ve kaygıları sosyolojik bir perspektiften açıklıyor

risk toplumuKayhan Delibaş’ın “Risk Toplumu” adlı kitabı Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Risk kavramı 1990’lı yılların başlarından bu yana hem toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik hem de bireysel yaşamların merkezi temalarından biri haline gelmiş bulunuyor. Riskler göz önüne alındığında içinde yaşadığımız çağı kaygı ve korkuların yaygınlaştığı bir çağ olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Riskler genellikle kaygı, korku ve hatta kaotik durumlar olarak kendini göstermektedir. Tükettiğimiz gıdalardan içeceklere, ilaçlardan çocuk oyuncaklarına, cep telefonlarından bilgisayarlara kadar pek çok şeyden korku duymaktayız. Neden acaba bugün geçmişe kıyasla çok daha sıklıkla kaygı ve korkuya kapılıyoruz? Neden bilim ve teknolojiyle olan her türlü gelişmeyi öncelikli olarak risk ve korku üzerinden değerlendiriyoruz? Neden her an yeni birtakım riskler ve korkular gündeme gelmekte ve bunlar toplumsal kaygı ve korkulara sebep olabilmektedir?

Kayhan Delibaş’ın Risk Toplumu adlı çalışmasının temel amacı, risk toplumu, belirsizlikler ve güven erozyonu kavramları çerçevesinde risk toplumunun ülkemizdeki temel dinamiklerini anlamak; korku ve kaygıları sosyolojik bir perspektiften hareketle açıklamaktır.

İlk 16 sayfa için>>>

Kayhan Delibaş

1965’te Kars’ta doğdu. Cumhuriyet Üniversitesi’nde tamamladığı sosyoloji lisans öğreniminin ardından ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. Bu süreçte Yurtdışında Lisans Üstü öğrenimi bursu kazanarak İngiltere’ye gitti. Yüksek lisans öğrenimi-ni University of Kent Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü’nde tamamladı (1997). Doktora öğrenimini University of Kent’te Sos-yoloji, Sosyal Araştırma ve Sosyal Politika Bölümü’nde tamamladı (2002). University of Kent ve Birkbeck Collage, University of London üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çeşitli araştırmalarda yer aldı (1996-2002). Delibaş, 2002’de doktora öğrenimini tamamladık-tan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ndeki gö-revine döndü. Halen bu üniversitede profesör kadrosunda öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yarı zamanlı olarak derslere girmektedir.

edebiyathaber.net (2 Mayıs 2017)

Yorum yapın