READ- Kültürlerarası Projelerin Desteklenmesi İçin Hibe Başvuruları Açık Çağrı ilan edildi

Eylül 16, 2022

READ- Kültürlerarası Projelerin Desteklenmesi İçin Hibe Başvuruları Açık Çağrı ilan edildi

READ- Kültürlerarası Projelerin Desteklenmesi İçin Hibe Başvuruları Açık Çağrı-3 ilan edildi.

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ, sivil toplum kuruluşları aktörlerinin kültürlerarası hoşgörüyü teşvik etmek ve gençliğe odaklanıp demokratik değerlere katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bölgesel bir proje. 

Proje, Goethe Institut (Üsküp) ve diğer proje ortakları; Association Krokodil (Sırbistan), Center for Balkan Cooperation- Loja (Kuzey Makedonya), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Arnavutluk), Kalem Kültür Derneği (Türkiye) ve Qendra Multimedia (Kosova) tarafından yürütülmekte.

Proje, 1 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2024’e kadar devam edecek. 

Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ- READ hibe bütçesi üç yıl ve üç çağrı için toplamda 91.000 €. Üçüncü açık çağrı için mevcut bütçe € 55.000.

“Beş ülkede çok dilli projelerin desteklenmesi” açık çağrı sonucunda Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki toplam 22 Sivil toplum kuruluşuna düşük bütçeli destek sağlanacak. 

Açık Çağrı 3“Beş ülkede çok dilli projelerin desteklenmesi” projesi yöresel edebi eserlerin hedeflenen ülkelerde, yayılmasını desteklemeyi amaçlıyor. Belirlenen bu amacın yöresel edebiyatın, çeviri ile birleştirilerek sunulması ve tanıtılması beklenmekte. Proje desteğinin amacı, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye bölgeleri arasındaki çevirileri destekleyerek önemli ölçüde çoğaltmak. 

Başvuru için son tarih: 31 Ekim 2022 saat: 23.59 (TSİ)

Her bir proje için maksimum destek miktarı 2.500 €.

Hibe, çeviri, tasarım, eserin basımı ve yerel edebiyatın tanıtımını karşılayacak.

Projede yer alacak eser(ler) başvuru koşullarına uygun ülke dilleri arasında çevrilmeli (örneğin bir Türk yazarın eseri Arnavutça, Sırpça veya Makedonca diline tercüme edilmeli).

Tüm başvurular, Goethe Proje Başvuru Portalı – (GAP) https://gap-online.goethe.de/en-US/  (sitede bu alanı seçin; READ – Regional Network for Cultural Diversity – Multilingual projects III/22 )  aracılığıyla İngilizce dilinde elektronik olarak sunulmalı. Proje başvuru dosyasındaki eklerin yerel dillerde – Arnavutça, Sırpça, Makedonca veya Türkçe– tam detaylı olarak sunulması kabul edilmekte. Bu çağrı için gerekli tüm belgeler GAP portalında bulunabilir. 

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmekte:    

– Sivil toplum kuruluşu (STK) olmak,

– Kar amacı gütmemek,  

– Projede, ortaklar da dahil olarak, projenin yönetiminden doğrudan sorumluk olmak,  

– Çağrının yayınlanma tarihinden (15/09/2022) en az 6 ay önce Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan veya Türkiye ülkelerinden birinde kurulmuş olmak,  

– Bu çağrının bir ya da birden fazla tematik alanı ile ilgili çalışıyor olmak.    

Her başvuru sahibi yalnızca bir başvuru yapabilir, birden fazla başvurular değerlendirmeye alınmayacak.    

Başvurularla her türlü sorunuz için proje ortaklarının aşağıda belirtilen e-mail adreslerine yazarak iletişime geçebilirsiniz.    

Albania[email protected]

Kosova[email protected],   

Kuzey Makedonya[email protected] 

Sırbistan: [email protected]

Türkiye[email protected]    

Portal üzerinden başvuru süreci adına veya idari ve mali konular ile ilgili diğer sorularınız için   [email protected] e-mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi almak için Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

edebiyathaber.net (16 Eylül 2022)

Yorum yapın