“Radikal bir yenilik umudu: Badiou ve Siyaset” raflarda 

Haziran 12, 2023

“Radikal bir yenilik umudu: Badiou ve Siyaset” raflarda 

Mustafa Demirtaş’ın Radikal Bir Yenilik Umudu Badiou ve Siyaset adlı kitabı Otonom Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Alain Badiou’nun “olay” kavramı üzerine düşünen bu kitap, olay siyasetini hâkim siyasete alternatif bir özgürleştirici ve eşitlikçi müdahale olarak ele almayı öneriyor. Bunu yaparken de başka bir dünyanın, yeni bir dünyanın olanaklılığını işaret eden olay kavramını yine Badiou’nun  “İdea”, “örgütlenme”, “özne” ve “karar” kavramlarıyla ilişkilendiriyor. Böylece “olay”ın nasıl vuku bulduğunu, nasıl oluyor da yerleşik düzenden, kapitalizmden bir kopuş momenti olduğunu soruşturma imkânı sunuyor. Dahası, “olay”ı mucize kabilinden, “aşkın veya doğaüstü” izahlarla değil, “olay”ın ontolojik koşullarının araştırılması bakımından ortaya koyuyor. Bu anlamıyla olayı, belli bir “İdea”yı sahiplenerek kurulu düzeni hükümsüz kılma hedefiyle “örgütlenen” bireysel veya kolektif “özne”lerin olanaklı başka bir dünya tahayyül edip kurma “karar”ının açığa çıkması olarak yorumluyor. İşte “olay” kavramı tam da bu noktada kurulu düzeni kesintiye uğratan ve bir “başkaldırı arzusu” uyandıran öznel ve kolektif bir varoluş mücadelesiyle siyasallaşıyor.

Yazar hakkında

Mustafa Demirtaş 1984, İzmir doğumlu. Lisans eğitimini 2007 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 2010 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora programına kabul edildi. 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktora tezi Postyapısalcı Edebiyat Kuramı: Sevim Burak, Edebiyatta Bir Tekillik Düşünürü başlığıyla kitap olarak yayımlanmıştır (Otonom, 2015). Arzu Politikası: Deleuze ve Guattari Etkisi (Otonom, 2017), Özgürleşme Siyasetinde Fark ve Olay (Otonom, 2018), Edebiyatın Sınırlarında: Sınırları Aşarak Okumak, Yazmak ve Yaşamak (Otonom, 2019) ve Dostluk: Felsefi, Politik ve Toplumsal Tezahürler (Otonom, 2021) başlıklı kitap çalışmalarının yanı sıra, edebiyat sosyolojisi, siyaset felsefesi ve toplumsal teori alanlarında makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır.

edebiyathaber.net (12 Haziran 2023)

Yorum yapın