“Philip K. Dick’in Peşinde” hem anı, hem de biyografi | Onur Uludoğan

Mart 2, 2016

“Philip K. Dick’in Peşinde” hem anı, hem de biyografi | Onur Uludoğan

pkd-philip-k-dickin-pesinde-kitabi-anne-r-dick-Front-1I

Anne R. Dick ile Philip K. Dick, 1958 senesinde, PKD ile o zamanki karısı Kleo’nun, Point Reyes Station’a taşınmaları sayesinde tanışırlar. İkili kısa zaman içinde yakın arkadaş olurlar ve bu arkadaşlık bir süre sonra duygusal yakınlığa dönüşür. Zaman içinde PKD ile Kleo’nun evliliklerinin sonlanmasıyla da önce birlikte yaşamaya başlarlar sonrasında da evlenirler.

Anne R. Dick’in önceki evliliğinden olan üç çocuğuna ek olarak PKD ile de bir çocukları olur.

Bu evlilik kısa bir süreliğine oldukça iyi gitse de zamanla bozulmaya başlar ve çift 1964 yılında boşanır.

Söz konusu altı yılda PKD kariyerindeki en önemli romanların birkaçına imza atar:

İşe Yaramaz Bir Sanatçının İtirafları, Bütün Dişleri Aynı Olan Adam, Yüksek Şatodaki Adam, Seni Kurabiliriz, Mars’ta Zaman Kayması, Dr. Bloodmoney, Simulakra, Hadi Geçen Seneyi Bekle, Palmer Eldridch’in Üç Stigmatası, Alfa Ayının Kabileleri, Uzaydaki Çatlak, Cinayet Aleti ve Sondan Bir Önceki Hakikat” bu dönemde yazılan kitaplardır. (Philip K. Dick’in Peşinde, s. 319)

Ayrılık süreci ve sonrası Anne R. Dick için oldukça sancılı geçer. Uzun bir süre PKD’nin kendisine geri döneceği umuduyla yaşantısını sürdürür ancak bu ihtimal gerçekleşmez. Tekrar bir araya gelemeyecekleri gerçeğini kabullenen Anne, radikal bir dönüşüm geçirerek Phil’i zihninden ve hayatından tamamen çıkarır. PKD’nin 1982’deki ölümüne kadar Phil’i adeta görmezden gelir. Yazdıklarını okumaz, yaşadıklarıyla ilgilenmez vs.

1964’ten sonraki dönemde ise PKD’nin yaşamı oldukça farklılaşır. Anne ile birlikteyken sınırlı çevrede tanınan bir yazarken zamanla ünlenir, kendini bohem bir yaşama kaptırır, ciddi uyuşturucularla haşır neşir olur, Anne ile birlikteyken görmezden gelinebilen ruhsal dalgalanmaları akıl hastalığı boyutuna ulaşır birden fazla defa intihar girişiminde bulunur ve tüm bunların bedelini sağlığının bozulmasıyla öder.

Karanlığı Taramak, Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?, “Aksın gözyaşlarım” dedi polis, Albemuth Özgür Radyosu, Ubik gibi, bugün bilim-kurgu edebiyatın bir alt türü olarak kabul edilen, “paranoid science fiction” türündeki kitapları 1964 sonrası döneme aittir.

II

PKD, ölümünün ardından tekrar Anne R. Dick’in radarına girer. Aradan geçen zaman acıları hafifletmiş ve Anne’in merakını kamçılamıştır.

Öncelikle oturup Philip K. Dick’in tüm eserlerini yazılış sırasıyla tekrar tekrar okur, ulaşabildiği tüm tanıdıklarıyla uzun ve detaylı görüşmeler yapar ve bu temel kaynağa kendi hatıralarını da ekleyerek Philip K. Dick’in Peşinde isimli kitabı ortaya çıkarır.

III

Philip K. Dick’in Peşinde, temel olarak üç bölümden oluşur:

1. Bölüm:1958-64; 2. Bölüm: 1964-82; 3. Bölüm: 1928-58 arasını ele alır.

Birinci bölümde doğrudan Anne R. Dick’in anılarını okuruz. Bu bölümde zaman zaman yazarın hatıralarını destekleyecek ya da hatırlayamadıklarını hatırlatacak kadar diğer kişilerin görüşlerine yer verilir.

Bu bölümde, Anne R. Dick, aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen zaman zaman kızgınlıklarını ve kırgınlıklarını yeniden gündeme getirir ve o dönem uğradığını düşündüğü haksızlıkları okurlarıyla paylaşır. Kitabın zayıf noktasınıysa bu durum oluşturur. Bu duruma rağmen, PKD hayranları, yazarın günlük yaşamına dair önemli birçok detaya bu bölüm sayesinde ulaşabilirler.

Kitabın ikinci bölümünüyse, Anne R. Dick’in toparladığı bilgiler oluşturur. Bu bölümde anlatılan PKD, Anne’in tanıdığı Phil ile uzaktan yakından alakası olmayan bir kişidir. Bu bölüme rengini veren de Anne’in yaptığı keşiflere, onunla beraber biz okurların da dâhil olmasıdır.

Anne R. Dick, yazarın 1964-1982 yılları arasındaki halini o denli garipsiyor ki Phil’in kişiliğinin kodlarını çözebilmek adına onun yaşamının ilk otuz yılına odaklanmak zorunda hissediyor kendisini. Bu kapsamda yaptığı görüşmeleri kullanarak da kitabın üçüncü bölümünü yazıyor.

Bu döneme dair yaptığı araştırmalar sonucunda ulaştığı bilgiler, PKD’nin, Anne ile olan birlikteliğindeki ve sonrasındaki yaşamına dair temel birçok ipucunu barındırır nitelikte.

IV

Philip K. Dick’in Peşinde, öznel değerlendirmeler ekseninde yazılan anı kitaplarıyla nesnel verilerin ışığında yazılan biyografilerin kimi özelliklerini içinde barındıran bir kitap. Bu durum kimi zaman anlatıyı bir hesaplaşma metnine dönüştürse de genellikle okurun lehine olan sonuçların doğmasını sağlamış.

Philip K. Dick’in Peşinde sayesinde, hakkında anlatılan efsanelerin, gerçeklerle karıştığı bir yazarın gündelik yaşamına, yazma rutinine, insanlarla kurduğu ilişkilere, romanlarındaki kahramanların ve karakterlerin gerçek yaşamdaki karşılıklarına dair önemli detaylara ulaşabiliyoruz.

Onur Uludoğan – edebiyathaber.net (2 Mart 2016)

Yorum yapın