PEN Duygu Asena Ödülü açıklandı

Şubat 9, 2022

PEN Duygu Asena Ödülü açıklandı

Yazar Duygu Asena adına her yıl düzenlenen PEN Duygu Asena Ödülü açıklandı. Ödül, bu yıl Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne verildi.

PEN’in açıklaması şöyle:

Türkçe’nin kadın haklarına en duyarlı kalemlerinden, ülkemizdeki kadın hareketinin öncülerinden olan sevgili Duygu Asena adına her yıl düzenlediğimiz PEN Ödülü’nü bu yıl; duruşuyla, gerçekleştirdikleriyle, birçok kadına yol açan, örnek oluşturan bir Sivil Toplum Kuruluşuna veriyoruz: Uçan Süpürge’ye!

Halime Güner tarafından kurulan Uçan Süpürge birçokları tarafından Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’yle tanınıp biliniyor. Direniş için bir platform, özgürleşme için bir araç olan feminist sanat ve festival içindeki filmlerle mücadelelerine taşındı. Ülkemizde kadınlar için, kadınlar tarafından kurulmuş ilk film festivali olan bu olay, tam 25 yıldır yani çeyrek asırdır kesintisiz sürmekte.

İletişimin en güçlü alanı olan sinema aracılığıyla kadın örgütleri arasındaki dayanışmalarını daha çok güçlendirdiler. Sinemadaki kadın emeğini görünür kılma konusundaki çabaları ile kadın tarihinde iletişim ve dayanışma kanalları kurmak, kadın bakış açısını içeren filmleri aktarmak, kadın yönetmenlere pozitif ayrımcılık uygulamak üzere yola çıktılar. Erkek egemen bir alanda azimle ve cesaretle yola devam ettiler. En zor koşullarla mücadele ettiler, olanaksızı olur kıldılar. Ve uluslararası sinema dünyasında çok önemli bir yer edindiler. 

Doğrusu şu ki, uçan süpürgelerine binip tepemizde dolaşan bu “Büyücü kadınlar” bir film festivalinden çok daha fazlasını gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeyi de sürdürüyor. Çok geçmeden Uçan Süpürge, bir festival olayı olmanın ötesine geçti.

Uçan Süpürge’nin kadın örgütleri arasındaki iletişimi güçlendirmek adına yaptığı önemli çalışmalar arasında “Uçan Haber” dergisini çıkarmak, yerel ve ulusal olmak üzere radyo programları yapmak, birçok televizyon programını gerçekleştirmek, çeşitli programlara danışmanlık yapmak, “Yerel Kadın Muhabirler Ağı” gibi etkinlikleri hayata geçirip sürdürmek bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kapsamlı bir araştırma sonucu “Türkiye Kadın Örgütleri Rehberi”ni hazırlayarak sivil toplumun kullanımına sundular.

Uçan Süpürge, 2000’li yıllarda Türkiye’nin çok farklı bölgelerinde benzer çok ciddi sorunları gündeme taşıyan ilk kuruluşlardan biri oldu. Çocuk gelinler, çocuk yaşta ve zorla evlilikler konusunu hem devletin gündemine, hem de kadın örgütlerinin çalışma alanına taşıdılar. “Çocuk Gelinlere Hayır” ulusal platformunu bir şemsiye altında topladı. Adalete erişim konusunda yürüttükleri projelerden biri olan “Kader Değil Karar-Stajyer Avukatlar İçin Yeniden Karar Yazım Atölyesi” ile geleceğin hak savunucularını, kanun yapıcılarını ve karar vericilerini toplumsal cinsiyet eşitliği bilisi ile donatmaya devam ediyor. Herkesin ücretsiz ve eşit bir şekilde ulaşabileceği dijital platformlar yaparak, eşitliği her alanda sağlama mücadelesine devam ediyor. 

Festival sebebiyle çıktıkları yolda sanatın iyileştiriciliğine her zaman inanan Uçan Süpürge, bu formülü projelerinde de sürdürmeye devam ediyor. “Elele” projesi ile Fırat Nehri’nin kenarındaki 5 ilde kültür ve sanatı kullanarak gençler arasında diyalog kurmayı hedefliyor. Kadın örgütleri arasındaki iletişimi geliştirme amacıyla kurdukları başlangıç noktasını, E-Eşitlik projesiyle 7 bölgede sürdürmeye devam ediyor. 

Uçan Süpürge, kendini insan ve kadın haklarına adamış, mücadeleci kişiliğinden hiç ödün vermeyen çalışkan, enerjik lideri Halime Güner ve ekibiyle, Türkiye’nin 81 ilini dolaşarak ülkedeki kadın durumlarını araştırdı, belgeledi. Sorunları ve başarıları yerinde görmek için bütün Türkiye’yi dolaştı. Kadın örgütleri arasında zayıf olan iletişimi “Bölge Toplantılarını”  başlatarak güçlendirdiler. Bu toplantılar; “Köprüler Kuruyoruz”, “İlk Adım”, “Patikalardan Yollara”, “Kavşak’’, “Aynı Çatı Altında” gibi projelerle yıllarca devam etti.

Günümüzde bir yanda ekonomik sıkıntılar ve korona salgınıyla öte yanda iktidar sahiplerinin otoriter ve baskıcı yöntemleriyle,  sadece kadınlar değil, tüm Sivil Toplum Kuruluşları da tehdit altında. Kadınların daha çok eve kapatıldığı, dış dünyayla ilişkilerinin kesildiği, yalnızlaştırıldığı, her zamankinden daha çok sömürüldüğü bir ortamda yaşamaktayız. Yaratılan korku ortamında yoğun bir şekilde iletişimsizlik ve sivil toplum kuruluşlarından uzaklaşma yaşanmakta.

Biz PEN Yazarlar Derneği olarak bütün bunlara karşı duran, mücadelesini azimle, cesaretle sürdüren Halime Güner Başkanlığındaki Uçan Süpürge Vakfı’na, PEN Duygu Asena Ödülü’nü vermekten mutluluk duyuyoruz!

Siz siz olun, asla uçan süpürgelerinizden inmeyin ve “Cadılığınızı” her daim sürdürün diyoruz. 

edebiyathaber.net (9 Şubat 2022)

Yorum yapın