Para ve devlet birbirlerine ne yapar?

Ekim 22, 2021

Para ve devlet birbirlerine ne yapar?

Robert Skidelsky’nin “Para ve Devlet” adlı kitabı, Barış Gönülşen çevirisiyle Tellekt tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Günümüzün en seçkin politik iktisatçılarından Robert Skidelsky, okurları Keynes’in “büyük fikri”nin temel unsurlarıyla tanıştırmayı ve iktisatın katı bir bilim olmadığını göstermeyi; ayrıca gelecek nesil iktisatçıları kavramsal hapishanelerinden kurtulmaları ve para ve devletin hak ettikleri rolleri oynamaları için cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Makroekonomiyi yeniden bir analiz birimi haline getirerek okurlara 2008-2009 ekonomik çöküşünün Keynesyen çözümlemesini sunan Para ve Devlet, iktisat biliminin geçmişine, geleceğine ve nasıl değişmesi gerektiğine dair eleştirel bir inceleme.
 
Ekonomideki baskın görüşe göre para bir değişim aracından başka bir şey değildir ve ekonomi piyasanın “görünmez eli”ne teslim edildiğinde en iyi sonuçlar elde edilir. Paranın “düzensizleşmedikçe” önem taşımadığı ve piyasaya devlet müdahalesinin genellikle işleri daha da kötüleştirdiği varsayımı makroiktisat politikalarında egemen görüş olagelmiştir.
 
Oysa 1929-1932 Büyük Buhranı ortodoks ekonominin varsayımlarını boşa çıkarmıştı. Ardından devlet, işverenler ve sendikalar arasında oluşan istikrarsız güç dengesi, Keynesyen politikaların Batı dünyasının yeni iktisadi paradigması olarak ortaya çıkmasını sağladı. Ne var ki 1970’lerin stagflasyonu Keynesyen politikanın tümden reddine yol açtı. Yaklaşık otuz yıl sonra gerçekleşen 2008 mali çöküşünün yol açtığı küresel dramın başrolünde bu kez para ve devlet varken, iktisat onlara hak ettikleri başrolleri vermekten çok uzak kaldı. 2008’den beri yeni bir “büyük fikir” ortaya çıkmadığı gibi, ortodoks ekonomi bizleri anemik bir küresel ekonomiyle baş başa bırakan cezalandırıcı kemer sıkma politikalarını yasalaştırarak egemenliğini hâlâ sürdürüyor.
 
Tür: Ekonomi Tarihi / Ekonomi Politikası
Sayfa sayısı: 552
Fiyat: 49,50
 
ROBERT SKIDELSKY, Warwick Üniversitesi’nde siyasal iktisat onursal profesörüdür. Kaleme aldığı üç ciltlik John Maynard Keynes biyografisi (1983, 1992, 2000) Lionel Gelber Uluslararası İlişkiler Ödülü ve Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası İlişkiler Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülmüştür. 1991’de yaşam boyu asalet unvanıyla onurlandırılmış, 1994’te British Academy üyesi olmuştur.
 
BARIŞ GÖNÜLŞEN, 1974’te İzmir’de doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bilim, felsefe, iktisat çevirilerinde uzmanlaşmış olan Gönülşen yaptığı redaksiyon çalışmalarının yanı sıra, Almanca ve İngilizceden farklı türde çok sayıda kitap çevirisine sahiptir. Tellekt dizisi içerisinde yayımlanmış Jonathan B. Losos’un Kader, Şans ve Evrimin Geleceği ve Barbara Tversky’nin Hareket Halindeki Zihin kitaplarının da çevirmenidir.

edebiyathaber.net (22 Ekim 2021)

Yorum yapın