Özgün ve kıvamlı bir gündelik hayat etnografisi

Eylül 29, 2021

Özgün ve kıvamlı bir gündelik hayat etnografisi

Halide Velioğlu’nun “Saraybosna Havası” adlı kitabı İletişim Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Halide Velioğlu, Bosnalı akrabaları arasında geçirdiği iki yılı anlatırken, gündelik hayatın harcıâlem hallerinden söz eder gibi, derindeki anlamın peşine düşüyor: Kâh oturma odalarına sızarak eşyalarla kişilerin ruh halleri arasındaki paralellikleri bulup çıkarıyor, kâh en basit gündelik alışkanlıkların nasıl savaş yaralarını sarma aracına dönüştüğünü araştırıyor. Olabildiğince hassas bir duygusal zeminde hatırlamanın, yas tutmanın, ümit etmenin, evden eve, kişiden kişiye değişen hallerini sorguluyor. Saraybosna Havası Bosna Savaşı’nın ezici deneyimini, ülkenin Osmanlı geçmişiyle hesaplaşmayı, gölge gibi köşe başlarına sinmiş bekleyen, Balkan topraklarına has milliyetçilikleri, yeni İslamî etkilerle tedirginlik dolu alışverişleri, eski Yugoslav kimliğiyle kâh bütünleşen kâh ayrışan aksanlı ve kırılgan varoluşları şefkatle ele alan, son derece özgün ve kuvvetli bir anlatı.

“Savaş sonrası sağ kalmak nasıl bir şey? Bazen zor, bazen katlanılmaz, bazen neşe dolu. Ama hep bir şeylerle ilintili. Yitmiş ama yok olmamış şeyler, sahibini yitirmiş şeyler, el değiştirmiş, göç ederken geride bırakılmış, başka şeylerin yerini doldurmak için alınmış, sahipleri belirsiz, kullanılmış, aranan ama artık hiçbir yerde bulunamayan, bozuk, kırık dökük şeyler…”

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Halide Velioğlu

İstanbullu bir Yugoslav göçmeni. Lisans ve lisansüstü eğitimini aldığı Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okuduğu yıllarda, Boğaziçi Kadın Grubu’nun ve Hayalet Gemi’nin üyesi oldu. “Muhafazakâr Dekadans: Metin Kaçan, G.K. Vakası ve 1990’lar Türkiyesi’nde Dil Siyaseti” başlıklı çalışmasıyla lisansüstü derecesi, “Boşnak Haletiruhiyesi: İmkânsız Bir Hasretin Şiirsel ve Gündelik Kayıtları” başlıklı teziyle de antropoloji (Texas Üniversitesi-Austin, ABD) doktorasını aldı. Duygulanım, gündelik hayat, maddi kültür ve teknolojiyle ilgili çalışmalarını öğretim üyesi olduğu Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde sürdürüyor.

edebiyathaber.net (29 Eylül 2021)

Yorum yapın