“Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri” yayımlandı

Aralık 31, 2015

“Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri” yayımlandı

Osmanlilardan_G_Dogu_Akdeniz_Kentleri_en_sonBoğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Biray Kolluoğlu ve Doç. Dr. Meltem Toksöz tarafından yayına hazırlanan Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri, Neyyir Berktay’ın çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri 1350’lerden 1850’lere kadarki uzun dönem boyunca dünyanın en işlek ve canlı ticaret yollarının bulunduğu bölge olan Doğu Akdeniz’in ekonomik ve toplumsal yapısında yaşanan büyük ölçekli değişimleri Osmanlı liman kentleri özelinde konu alıyor.

Yazarların ortak perspektifi, kentleri ekonomik yapıya bağlayan dünya sistemi analizi çerçevesinde düşünmeleri ve sorgulamalarını, “kozmopolitizm kavramını ulus-devlet imgeleminden ve Avrupa hegemonyasından özgürleştirme” hedefi etrafında geliştirmeleri olarak öne çıkıyor. Bu ortak çabanın ağırlık noktasını İzmir, Selanik, Beyrut, İskenderun ve İstanbul gibi 19. yüzyıl küreselleşmesinin kapıları ve düğüm noktaları olan liman kentleri ve onların artalanları oluşturuyor.

Deniz üzerindeki dalgaların sürekli silip yok ettiği yolları haritalamaya çalışan bir kartografya projesi niteliği de taşıyan Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri, Neyyir Berktay’ın özenli çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı.

Prof. Dr. Biray Kolluoğlu Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı İzmir ve 21. yüzyıl başı İstanbul üzerine yayınları vardır. Araştırma alanları arasında şehir sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, milliyetçilik, mekân ve bellek sosyolojisi yer alır.

Doç. Dr. Meltem Toksöz Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doğu Akdeniz pamuk tarımı ve ticareti, Osmanlı liman kenti Mersin ve Çukurova tarihleri üzerine yayınları vardır. Araştırma alanları arasında tarih yazımı, geç Osmanlı düşünce tarihi ile devlet ve toplumun modernleşmesi yer alır.

edebiyathaber.net (31 Aralık 2015)

Yorum yapın