“Osmanlı’da Kahvehane ve Toplumsal Hayat Mekanları” yayımlandı

Ekim 20, 2015

“Osmanlı’da Kahvehane ve Toplumsal Hayat Mekanları” yayımlandı

osmanlidaİlyaz Bingül‘ün kaleme aldığı “Osmanlı’da Kahvehane ve Toplumsal Hayat Mekanları” adlı inceleme kitabı Gram Yayınları tarafından yayımlandı.

“Osmanlı‟da Kahvehane ve Toplumsal Hayat Mekanları”, nesnesini incelerken ufkunu sınırlamaması bir yana, derinlikten de taviz vermeyen bir kitap. Yazar, kahvehane ve toplumsal hayat mekanlarını kentte, toplumda, ailede, kültürde, tarihte katman katman açıyor. Şamandan karagöze ve meddaha; bekar odalarından Osmanlı şenliklerine; tütünden afyona, şerbetlere ve bozaya; sohbet mekanı “şarapsız meyhane” kahvehaneden bozahaneye, meyhaneye ve kadınlar hamamına çıktığımız gezintide tarihsel, coğrafi, “arkeolojik” ve sosyolojik bakışlara uzanıyoruz. Kitaptan aynı zamanda yazınsal bir tad almak da mümkün.

edebiyathaber.net (20 Ekim 2015)

Yorum yapın