Masthead header

Osho’dan ezber bozan öğretiler | Burak Soyer

Birbirinden farklı konular hakkındaki öğretileriyle birçok insanı baştan aşağı değiştiren Osho, Zen Büyük Patlama kitabında okuru, kadının toplumdaki yerinden çocuk mahremiyetine, seksin enerjisinden aşka, hayat bilmecesinden gerçek özgürlüğe kadar hem genel hem özel mevzularda tüm tabuları yerle bir eden düşüncelerle baş başa bırakıyor.

Osho’nun öğretilerini bilindik veya ‘yeni’ herhangi bir kategoriye, tanımlamaya sokmayı denemek ilk başta onun zekasına olduğu gibi sonra da onu takip edenlerin zekasına hakaret etmek demektir. Zira Osho, kişisel bir anlam arayışından ve ondan daha da ötesinden, toplumun önümüze koymakla kalmayıp bize dayattığı sosyal ve politik ketlerin hepsine başkaldırır, sınırları zorlamakla kalmaz, onları yıkar. Bunu her yapışında da öğretilerine yeni bir şeyler ekler. Aynıyla yetinmez. Bilindiği üzere Osho hiç kitap yazmadı. Onun adıyla çıkan kitaplar, Osho’nun 35 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında yaptığı konuşmalarından, ses ve video kayıtlarından oluşmaktadır. Osho’ya göre, onun kendi varlığı ve dolayısıyla öğretileri, yeni bir insan türünün ortaya çıkışına yardımcı olmaktır. Bu yeni türü de ‘Zorba Buda’ olarak tanımlar. Yani hem Yunanlı Zorba gibi dünyanın anlık zevklerinin tadını sonuna çıkarmayı hem de hem de Gautama Buda gibi sessiz, sakin bir dinginlikle yaşamın içinde huzura kavuşmayı hedefleyen bir tür. Doğuyla batının arasındaki insan ruhuna bağlanan köprüyü inşa etmek bunu yaparken de günümüz modern yaşamının adı konulmamış kurallarını asla inkar etmemek…

Omega Yayıncılık tarafından Kemal Tokgöz çevirisiyle okurlarla buluşan Zen Büyük Patlama kitabında Osho bu kez, öğretilerinin, özgürlük, aşk, kadının toplumdaki yeri, çocukların mahremiyet hakkı, hayatın anlamı ve amacı hakkında neleri ifade ettiğini soru cevap şeklinde anlatıyor. Osho’nun kitaptaki sorulara verdiği yanıtlar her zamanki gibi ezber bozucu, sivri hatta kimilerine rahatsız edici gelebilir. Kitaptan birkaç örneklerle açıklamaya çalışalım. ‘Zen: Hayat Bilmecesi’ bölümünde sorulan “OSHO, Zen’in gerçekten lezzet, enerji, kuvvet ve uyumla dolu olduğunu düşünüyor musun?” sorusuna Osho şu cevabı veriyor: “Zen bir din değildir; hayatı bütünüyle, şimdi ve burada yaşamaktır. Dinler daima hayatı ertelerler; sana hayatın gelecekte bir yerde, uzakta, ölümün ötesinde olduğuna dair bir yanılsama verirler. Bu, seni ve hayatın gerçeklerinden saptırmak ve oyalamak için kullanılan bir stratejidir. Bu, tamamen korkaklıktır.” ‘Kadınlar: Tüm Zincirlerden Kurtulmak’ bölümündeki “OSHO, Kadınları özgür değilken Hindistan nasıl özgür olabilir?” sorusuna verdiği yanıt da bir önceki kadar ‘sivri’: “Hindistan çok çirkin ve bozuk bir geçmiş yüzünden acı çekiyor. Ve asıl problem de Hindistan’ın geçmişi sanki altınmış gibi Hintlilerin onunla övünüyor olmaları. Bütün dünya, Hindistan hariç, evrime inanıyor. Hindistan ise gerilemeye inanıyor.” Sorunun Hindistan kısmı böyle yanıtlanırken kadınlarla bağlantısını ise şu şekilde açıklıyor Osho: “Eğer seks diye adlandırılan enerjinin etrafında tabular yaratırsan o zaman kadınlar lanetlenecektir. Kadınların lanetlenmesi, kadınların köleliği, sadece seksin lanetlenmesidir. Bunun bilimsel köklerine inecek olursan, kolaylıkla göreceksin ki sekse saygı duyulmadıktan sonra kadınlar manipüle edilen, eşyaymış gibi sahiplenilen, sömürülen varlıklar olarak kalacaklar. İster kadını sahiplen istersen ondan vazgeç, ikisi de aynı: O, senin mülkiyetindedir. Bir mülk; eşya olarak düşünülen kadın da özgürlüğünü kazanamaz.” Sorusu olan?

Zen Büyük Patlama’da Osho, kendi öğretilerinin yanına koyduğu bilimsel referanslarla, onları güçlendirip sağlamasını yaparak okura sunarken açıklamalarını sade örneklerle detaylandırıp daha anlaşılır hale getiriyor. Bunların dışında yine karşı tarafa açık kapı bırakmayı ihmal etmeden, onu tembelleştirmeden, kolaya kaçmasını önleyerek, Zen’in, tanındığı toplumlarda hayli yaygın olan, “Yan gel, yat” anlayışını da yerle bir ediyor.

edebiyathaber.net (28 Haziran 2022)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r