OKUYAY Buluşmaları’nın ikincisi gerçekleşti

Haziran 25, 2019

OKUYAY Buluşmaları’nın ikincisi gerçekleşti

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hibesiyle hayata geçirdiği OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) kapsamında düzenlenen OKUYAY Buluşmaları’nın ikincisi gerçekleşti. “Resimli Çocuk Kitaplarının Okuma Kültürüne Etkisi”nin tartışıldığı buluşmada; resimli kitapların ve sessiz kitapların, erken çocukluk döneminde çocukların kitapla tanışması ve okuma alışkanlığı kazanmasında çok etkili olduğu, bu konuda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefleyen OKUYAY Platformu; düzenlediği etkinliklerle de okuma kültürünün gelişimine destek olmayı amaçlıyor. Bu amaçla OKUYAY Platformu’nun İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlenen OKUYAY Buluşmaları’nın ikincisi, “Resimli Çocuk Kitaplarının Okuma Kültürüne Etkisi” başlığıyla ve konuyla ilgili alanlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

“Resimli Çocuk Kitaplarının Okuma Kültürüne Etkisi” başlıklı toplantıda, okuma kültürünün aşılanmasında ilk adım olan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik resimli kitapların üretilme süreci, yayıncılık sektöründeki yansıması, okullarda ele alınış biçimleri ve sivil toplum tarafından nasıl yararlanılabileceği konuşuldu. Resimli kitapların çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada ne kadar etkili olduğu sorusuna dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilerek yanıt arandı.

Resimli kitapların ve sessiz kitapların, erken çocukluk döneminde çocukların kitapla tanışması ve okuma alışkanlığı kazanmasında etkili olduğu, bu konuda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi gerektiği tüm katılımcıların ortak tespiti olarak özellikle vurgulandı. Bu kitapları okurken çocukların ufkunu açacak, yanıtlarını kendisinin üreteceği sorular sormanın önemli olduğu, kitapları yüksek sesle okurken ebeveyn-çocuk iletişiminin de güçlendiği, ortaya çıkan sonuçlar arasındaydı. Resimli çocuk kitapları hazırlanırken çizerle çalışmanın nasıl yürütüldüğü, yazar-çizer dengesi ve editörlerin bu kitapları hazırlarken dikkat etmeleri gerekenlerin de konuşulduğu toplantıda; ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuk kitaplarına yaklaşımlarına ve bu yaklaşımların çocukların okuma kültürü oluşturmasındaki olumlu-olumsuz sonuçlarına da değinildi.

Sevengül Sönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Tülin Kozikoğlu, Çağla Acar, Mehmet Erkurt, Burcu Ünsal Çekiç, Tülay Öncü, Yeşim Mertkil, Serap Akpınar, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Ebru Şenol, proje ekibiyle ortak temsilcileri Serap Erdinç ve Gözde Eldemir katıldı.

OKUYAY PLATFORMU HAKKINDA

OKUYAY-Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu, ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında alınan hibeyle kuruldu. OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin seçilecek 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması öngörülüyor.

OKUYAY Platformu, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlediği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık ise araştırmacıların kullanımına açık olacak. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

edebiyathaber.net (25 Haziran 2019)

Yorum yapın