Okul Kütüphanecileri Standartlarını Belirliyor

Nisan 27, 2012

Okul Kütüphanecileri Standartlarını Belirliyor

Okul Kütüphanecileri Derneği, Marmara Eğitim Kurumları’nın ev sahipliği ve işbirliğiyle  “Okul Kütüphanesi: Nitelikli Yatırım Nitelikli Gelecek” temasıyla Türkiye’de ilk kez  Okul Kütüphaneleri Standartlar Çalıştayı düzenliyor.

Okuma kültürüne yön veren kurumlardan biri, belki de en önemlisi olan okul kütüphaneleri alanında tüm gelişmiş ülkelerde standartlar bulunmaktadır. Türkiye’de bu konuda hiçbir standartın olmayışı, Okul Kütüphanecileri Derneği’nin de dikkatini çekmiştir. Gelişmiş ülkelerde standart düzenleyen kurumların başında dernekler gelmektedir. Okul Kütüphanecileri Derneği, bu noktadan hareketle, konuya dair sorumluluk hissederek misyonu ve vizyonu gereği harekete geçip çalıştay düzenleme kararı aldı.

Türkiye’de gerek kamu gerekse özel okullardaki okul kütüphanelerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2000’li yılların başında temelleri atılan ve 17 Aralık 2010 tarihinde resmi olarak kurulan Okul Kütüphanecileri Derneği’nin (OKD) misyonlarından biri, “her öğrencinin öğrenmeyi öğrenirken çağdaş kütüphane hizmetlerinden faydalanabilmesi için gereken her türlü çalışmayı gerçekleştirmekte önder olmak”tır. Bu nedenle OKD gerçekleştirdiği tüm toplantılarda, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yaşam boyu öğrenimi esas alan, değişen dünya ile uyumlu, çağdaş eğitimde tartışmasız önemli bir yeri olan okul kütüphanelerinin sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlamaktadır.

Gelişmiş ülkelerde standartları olmayan bir kurum düşünmek olanaksızdır. 28 Nisan 2012 Cumartesi günü Marmara Eğitim Kurumları Kampusunda gerçekleşecek olan çalıştay ile okul kütüphanelerinde yönetim, fiziki koşullar, teknoloji, hizmet ve koleksiyon (derme) adları altında dört ana konu başlığındaki standartlar ortaya konulacaktır.

Çalıştayın amacı:  konu hakkında yapılmış ve yapılacak tüm çalışmaları bir araya getirmek, konunun mesleki uzmanları ve ilgili akademisyenleriyle birlikte Türkiye’de okul kütüphaneleri standartlarını belirlemek, bu sayede bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmak şeklinde belirlenmiştir.

Türkiye’deki tüm okul kütüphanecilerinin ve okul kütüphaneleri ile ilgilenen herkesin katılımına açık olan çalıştayın tek gün içinde, iki ana oturumda gerçekleşmesi planlanmıştır. Çalıştay sonucunda hazırlanan standartlar, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara sunulacak, kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Standartların uygulanmasında Okul Kütüphanecileri Derneği takipçi bir görev üstlenecektir.

Aydın İleri – edebiyathaber.net (27 Nisan 2012)

 

Yorum yapın