Prof. Dr. Vamık D. Volkan’dan “Körü Körüne İnanç”

Haziran 20, 2022

Prof. Dr. Vamık D. Volkan’dan “Körü Körüne İnanç”

Prof. Dr. Vamık D. Volkan’ın Körü Körüne İnanç – Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri kitabı Dr. Özgür İde Karaçam çevirisiyle Beyaz Baykuş Yayınları’ndan yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri

“Bu kitabın amacı, geniş grup gerilemesinin maniple edilmesinin ve beraberindeki kimliği devam ettirme, koruma ve onarma amaçlı geniş grup ritüellerinin, tariflere sığmaz barbarlıkta şiddet eylemleri için gerekli atmosferi nasıl hazırlayabildiğini gözler önüne sermektir.”

Prof. Dr. Vamık D. Volkan’ın 1979’dan bu yana uluslararası alanda yaptığı gözlemlere dayanarak kaleme aldığı Körü Körüne İnanç geniş grup psikolojisini ve lider-yandaş ilişkilerini incelemesinin yanı sıra uluslararası ilişkilerde olup bitenlere ilişkin daha geniş bir bakış açısı sağlıyor.

Kitap geniş grup kimliğinin betimlenmesinden başlayarak geniş grup gerilemesi ve geniş grup ritüellerini anlatıp günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen aşırı köktendinciliği inceliyor. Politik lider ile onun izinden gidenlerin ilişkilerine, politik liderlerin nasıl yıkıcı ya da onarıcı olabildiklerine ve de geniş grup süreçlerini nasıl yönlendirebildiklerine odaklanarak liderin ve yaratmış olduğu koşulların sahneden çekilmesinden yıllar sonra, yerleşmiş durumdaki toplumsal gerilemenin sonuçlarını ayrıntılarıyla mercek altına alıyor.

Prof. Dr. Vamık D. Volkan’ın yazdığı, Dr. Özgür İde Karaçam’ın dilimize çevirdiği Körü Körüne İnanç Beyaz Baykuş Yayınları’ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

TEMEL GÜVEN DUYGUSU BİR KEZ SARSILDI MI, ÇİZGİSİNDEN SAPAR VE ONUN YERİNİ KÖRÜ KÖRÜNE İNANÇ ALIR.

Savaşlar, terör eylemleri ve kriz dönemlerinde toplumlar “biz” ve “onlar” olarak ikiye bölünürler. Toplumsal gerileme durumlarında gruplar, liderlerin görüşlerini ve gösterdikleri yönü, yapıcı ya da yıkıcı olduklarına bakmaksızın takip etme eğiliminde olurlar.

Bu kitabın amacı, geniş grup gerilemesinin maniple edilmesinin ve beraberindeki kimliği devam ettirme, koruma ve onarma amaçlı geniş grup ritüellerinin, tariflere sığmaz barbarlıkta şiddet eylemleri için gerekli atmosferi nasıl hazırlayabildiğini gözler önüne sermektir.

5 kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen, pek çok saygın ödüle sahip olan Prof. Dr. Vamık D. Volkan, KÖRÜ KÖRÜNE İNANÇ isimli kitabında, bugün de halen savaşın, şiddetin ve ırkçılığın gölgesinde olan bir dünyayı anlamak isteyen herkes için zamansız, ölümsüz ve eşsiz bir inceleme yapıyor.

Vamık D. Volkan, bir psikanalistin analitik zekâsını ve görüşünü bireylerden toplumlara doğru yönlendiriyor ve bizleri çok şaşırtan yargılara, sonuçlara ulaşıyor.

“Freud’un orijinal çıkışından sonra psikanalitik kitle psikolojisi alanında yapılan belki de en çarpıcı ve kapsamlı araştırma.”

– Leo Rangel, Uluslararası Psikanaliz Derneği Onursal Başkanı

Yazar Hakkında:

Vamık D. Volkan Lefkoşa’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra psikiyatride uzmanlık eğitimini ABD’de tamamladı. Washington Psikanaliz Enstitüsü’nde onursal (emeritus) eğitim ve süpervizyon analisti ve 38 yıl hizmet verdiği Virginia Üniversitesi’nde onursal psikiyatri profesörüdür. Uluslararası Diyalog İnisiyatifi kurucusu ve onursal başkanıdır. Virginia Üniversitesi Blue Ridge Hastanesi’nde 18 yıl boyunca medikal direktörlük görevi yapmış, aynı zamanda 1987’de Zihin ve İnsan Etkileşimi Çalışmaları Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez etnik gerilim, ırkçılık, büyük grup kimliği, terörizm, toplumsal travma, göç, yas, kuşaklar arası geçişler, lider-yandaş ilişkileri ve ulusal ve uluslararası çatışmanın diğer birçok alanına dair kuramsal ve sahada kanıtlanmış bilgiler ortaya koydu. Emekliliğinin ardından davet edildiği Stockbridge, Massachusetts’teki Austen Riggs Merkezi’nin Erikson Enstitüsü’nde 10 yıl süreyle Erik Erikson Kıdemli Bilim İnsanı olarak bulundu. Viyana’daki Freud Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliği ve diğer birçok dernekteki hizmetlerinin yanı sıra Türk-Amerikan Nöropsikiyatri Derneği, Uluslararası Politik Psikoloji Derneği, Virginia Psikanaliz Derneği, American College of Psychoanalyts Derneği başkanlığını yapmıştır.

Beş kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Aldığı çok sayıda ödülden bazıları Margaret Mahler Yazın Ödülü, L. Bryce Boyer Ödülü, American College of Psychoanalyts Derneği Seçkin Yönetici Ödülü’dür. Ayrıca Sigmund Freud Ödülü ve psikanaliz alanında çok yüksek prestije sahip Sigourney Ödülü ile onurlandırılmıştır. Bu ödüle psikanalitik düşüncenin ülkeler ve kültürlere, bireysel ve toplumsal yasa, travmanın kuşaktan kuşağa geçişine ve ilkel zihinsel durumlardaki terapötik yaklaşıma uygulanışı ile yarattığı ilerletici katkıları nedeniyle layık görülmüştür.

Journal of American Psychoanalytic Association başta olmak üzere çok sayıda derginin editörler grubunda çalışmış, yüzlerce makalesi ve kitap bölümü basılmış, altmıştan fazla kitaba yazar ya da editör olarak katkıda bulunmuştur. Kitaplarının bazıları birçok dile olduğu gibi Türkçeye de çevrilmiştir.

edebiyathaber.net (20 Haziran 2022)

Yorum yapın