Masthead header

“Nietzsche ve Derrida: Hakikat ve Değer(ler)” söyleşisi 30 Mayıs’ta

FELSEFE_AFIS_SETDoç. Dr. Muttalip Özcan ile “Nietzsche ve Derrida: Hakikat ve Değer(ler)” söyleşisi 30 Mayıs saat 10.00’da TESAK’ta yapılacak.

Descartes ile başlayıp 19. yüzyılda Hegel ile doruk noktasına ulaşan epistemoloji temelli modern Avrupa felsefesini Avrupa kültürünün çöküşünün, insanları nihilizme sürükleyen bir tür dekadansın en önemli nedenlerinden birisi olarak kabul eden Nietzsche’nin eleştirel felsefesi, 20. yüzyılda özellikle Jacques Derrida tarafından yeni-moda bir felsefenin, “post-yapısalcı” ve “post-modern” olarak adlandırılan bir felsefenin fikir kuyusu olarak sunulur. Derrida, bu dünyanın gerçekliğinin yadsınması anlamına gelen modern değerlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Nietzsche’nin de, tıpkı kendisi gibi, her insan tarafından kabul edilebilir bir “hakikat” ve “değer” görüşünü reddettiğini ileri sürer. Oysa, sadece Derrida’nın Nietzsche’nin metinlerinden alıntı yaparken “okumadan” geçtiği yerlere bile bakmak bu iddianın ne kadar saçma olduğunu görmemiz için yeterli olabilir.

edebiyathaber.net (29 Mayıs 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r