Monograf’ın yeni dosya konusu belli oldu: “Edebiyat ve Tıp”

Şubat 15, 2021

Monograf’ın yeni dosya konusu belli oldu: “Edebiyat ve Tıp”

Monograf 16. sayısında edebiyat ve tıp ilişkisini merkeze alarak fiziksel hastalıkların metinselleştirilme/söylemleştirilme biçimlerini tartışmaya açıyor.

Hastalık/sağlık ve edebiyat ilişkisi, disiplinlerarası Tıbbi İnsani Bilimler ve Sağlık Odaklı İnsani Bilimler çalışmalarının temel odaklarındandır. Melodramlardan romantik edebiyata, modernist metinlerden postmodern yazına kadar farklı edebi türler, frengi, tüberküloz, AIDS, kanser ve veba gibi hastalık ve salgınları kurgusallaştırarak bu hastalıklara yüklenen toplumsal anlamları gözler önüne sermişlerdir. Öte yandan hastalıkların kurgusallaştırılma biçimleri bu anlamları yaratma, pekiştirme ve/veya bu anlamlara karşı çıkmada da önemli bir rol oynamıştır.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında (ama bu başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla) edebiyat ve tıp ilişkisine yönelik yaklaşımları içeren özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

• Hastalığın edebi metinlerdeki yazınsal/anlatısal rolü

• Hastalığa cinsiyet, queer ve trans çalışmaları odaklı yaklaşımlar

• Fiziksel ağrı, acı ve anlatının sınırları

• Sömürge ve sömürge sonrası edebiyatta hastalık teması

• Hastalığın poetikası; hastalık ve şiir

• Edebiyatta hastalıklar ve sınıf temsilleri

• Edebiyatta hastane, sanatoryum ve karantina temsilleri

• Hastalık ve yaşlılık çalışmaları

• Edebiyatta hastalık ve savaş ilişkisi

• Edebiyatta hasta beden anlatısı

• Edebiyatta pandemi ve epidemi temsilleri

• Hastalığın dili: Biçimsel imkânlar

• Norm-dışılığın hastalıklaştırılması: Edebiyatta alkolizm ve tembellik temsilleri 

• Distopya anlatılarında hastalık

• Edebiyatta hastalık ve mekan ilişkisi: İyileştiren mekanlar, hastalandıran/hasta mekanlar 

• Hastalık ve ekolojik eleştiri ilişkisi

• Edebiyatta hastalık, ırk ve etnisite ilişkileri/temsilleri

• Edebiyatta hastalık ve post-hümanizm çalışmaları

edebiyathaber.net (15 Şubat 2021)

Yorum yapın