Monograf’ın önümüzdeki sayısı İdeoloji başlığını taşıyor

Şubat 22, 2017

Monograf’ın önümüzdeki sayısı İdeoloji başlığını taşıyor

monograf logoMonograf, sekizinci sayısında ideoloji kavramına odaklanıyor.

İdeoloji kavramını disiplinler arası bir bağlamda tartışmayı, kavramın edebiyat ve sanat ile kesiştiği alanların sınırlarını incelemeyi hedefliyor. Birbirini farklı biçimlerde etkileyen, dönüştüren veya üreten edebiyat ve ideoloji arasındaki ilişkiyi estetik, tarih, felsefe ve sosyoloji gibi disiplinler ışığında irdelemek istiyor.

Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer alt başlıklarla ideoloji kavramına ayırdığı sekizinci sayısı için özgün fikirlere dayalı metinleri en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

 • İdeolojinin edebiyat ve sanattaki sınırları
 • İdeolojinin estetik tartışmalarındaki yeri
 • Edebiyat kuramları ve ideoloji
 • Edebi türlerde ideoloji ve gerçekliğin kuruluşu
 • İdeoloji ve ütopya tartışmaları
 • Ulusal anlatılarda kurucu öğe olarak ideoloji
 • Roman ve ideoloji
 • Edebiyat tarihi ve eleştirisinde yazarın ideolojisi
 • Ulusal bilinç ve ideoloji yaratma aracı olarak edebiyat
 • “Üçüncü Dünya Edebiyatı”nda ideoloji tartışmaları
 • Estetik kaygılar, dil ve kültürel kodların kurulumunda ideolojinin rolü
 • Geleneksel romanlarda ideal tiplerin kuruluşunda devrin ideolojisinin tesiri

Ayrıca derginin ikinci dosya bölümü olan Dipnot, Latife Tekin üzerine. Makale gönderimi için son tarih 15 Nisan 2017.

Koşullar için>>

edebiyathaber.net (22 Şubat 2017)

Yorum yapın