Masthead header

Monograf’ın ikinci sayısı çıktı

2. sayı kapak-page-001Geçtiğimiz ocak ayında yayın hayatına başlayan edebiyat eleştirisi dergisi Monograf’ın  ikinci sayısı yayımlandı. Yılda iki kere olmak üzere altı ayda bir (Ocak ve Temmuz aylarında) okurla buluşan Monograf, hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir e-dergi. Monograf’ın içeriğinde makale türündeki yazıların yanı sıra açık oturum, söyleşi ve kitap eleştirisi metinlerine yer veriliyor.

İlk sayısında “Edebiyat ve İktidar” başlığını odağına taşıyan Monograf’ın ikinci sayısındaki odak konusu “Edebiyatta Görselliğin Temsilleri”. Edebiyat ve görsellik arasındaki ilişkiyi hem estetik hem toplumsal boyutlarıyla ele alan bilimsel yazıların bulunduğu odak bölümünde ilk olarak Veysel Öztürk, gerçekçilik tartışmaları bağlamında 19. yüzyıl Osmanlı modern şiirindeki görsel temsil anlayışını değerlendirdi. Şevket Tüfekçi, Murat Gülsoy’un görsel, sesli ve tipografik araçlarla donatılmış karma bir metin olan “Bize Kuşdili Öğretildi” adlı anlatısını çok-modlu eleştiri yöntemiyle inceledi. Fulya İçöz, masallardan uyarlanan çizgi roman serisi Fables’ın cadı figürüne toplumsal cinsiyet ve masallardaki kadın rolleri üzerinden bir yaklaşım getirdi. Sevgi Doğan ve Nihan Soyöz, Rönesans döneminde tür ve tarihsel deneyim arasındaki sorunlu ilişkiyi kamusal anıtlar özelinde tartışan bir Stephen Greenblatt makalesini Türkçeye çevirdi. Gürsel Korat, içinde bulunduğumuz hızlı anlatımlar çağında, değişen görsellik ve yazı etkileşiminin edebiyattaki yansımalarına dair teorik bir çerçeve sundu.

Monograf Buluşmaları üst başlığıyla düzenlenen açık oturumların ikincisinde Türkiye’de şiir eleştirisinin bir disiplin olarak durumu ve tarihçesi konuşuldu. Derginin genel yayın yönetmeni Melek Aydoğan’ın konuyla ilgili sorularına Türk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyenlerden Olcay Akyıldız, Nilay Özer, Mehmet Sümer ve Yalçın Armağan cevap verdi.

Odak dışı makale, kitap eleştirisi ve tartışmaların bulunduğu Pasaj bölümünde ise ilk olarak Emrah Pelvanoğlu, Tanpınar’ın sembolist estetiğinden yola çıkarak Orfeus mitinin Huzur’daki izlerini araştırdı. Ercan Akyol, Erkan Irmak tarafından Türkçeye çevrilerek yayımlanan Azade Seyhan imzalı Dünya Edebiyatı Bağlamında Modern Türk Romanı – Kesişen Yazgıların Hikâyesi’ni değerlendirdi. Ayrıca bu sayının Pasaj’ında, geçtiğimiz 8 Mart’ta düzenlenen “Osmanlı’dan Günümüze Kadınların Edebiyatı” konferansının “Yuvarlak Masa: Bugün Kadın Olmak” başlıklı oturumunda yapılan konuşmaların metinleri bulunuyor. Senem Timuroğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği oturumda günümüz kadın yazarlarından Müge İplikçi, Hatice Meryem ve Şebnem İşigüzel kadın yazar olarak kendilerini tanımlama süreçlerinden ve bağ kurdukları kadın yazarlardan söz etti.

Bir seri olarak süren “Türkiye’de Akademi” Konuşmaları’nın ikincisinde Özge Ata, Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Ferhat Kentel ile akademisyenlerin bağımsızlık sorunu ve hakları, siyasal erk karşısında akademinin konumu gibi meseleler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Monograf, üçüncü sayısı için odak konusu olarak “Edebiyatta Bireyin Hikâyesi” başlığını belirledi. Dergi, edebiyat ve birey ilişkisini, yazar, metin, eleştiri boyutlarıyla inceleyen özgür ve özgün fikirlere dayalı Türkçe veya İngilizce metinleri en geç 1 Kasım 2014 tarihine kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

Monograf’ın ikinci sayısına ulaşmak için tıklayınız>>>

edebiyathaber.net (5 Ağustos 2014)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r