Monograf, ekoloji konulu makalelerinizi bekliyor

Ağustos 28, 2019

Monograf, ekoloji konulu makalelerinizi bekliyor

Monograf dergisi 13. sayısında ekoloji konusunu ele alıyor.

Bitki, hayvan, insanla birlikte diğer tüm organik ve inorganik maddelerin oluşturduğu canlı bir ilişkiler sistemi olan doğayı merkeze alarak edebiyatın varoluşu üzerine düşünmek, edebiyat metinlerini ekolojik perspektiften incelemek istiyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, edebiyat ve ekoloji meselesine yönelik başka yaklaşımları da içeren özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 15 Kasım 2019 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

  • Ekoeleştirel okumalar
  • Edebiyatta insan merkezli dünya tasavvurunun sorgulanması
  • Ekofeminizm yahut kadının ve doğanın tahakküm altına alınması
  • Doğaya dönüş arzusu ve ütopyalar
  • Türcülük meselesi ve insan-hayvan etkileşiminin öne çıktığı metinler
  • Dönem ve akımlara göre doğa imgelerinin dönüşümü
  • Doğa-kültür çatışması
  • Manzara olarak doğaya bakış ve içselliğin inşası
  • “İnsan olmayan”ın sesi, bakışı, zihni: Anlatıcı veya karakter olarak hayvan
  • Metnin ekolojisine bakmak

edebiyathaber.net (28 Ağustos 2019)

Yorum yapın