Monograf dergisi edebi tür konulu yazıları bekliyor

Mart 31, 2016

Monograf dergisi edebi tür konulu yazıları bekliyor

profil resmiMonograf dergisi, altıncı sayısında edebiyatta tür kavramını incelemeyi amaçlıyor. Dergi 15 Nisan’a kadar bu konudaki yazıları bekliyor.

Dergi, edebiyat araştırmalarının önemli tartışmalarından biri olan ve bugün etraflı bir tasnifine ulaşılamayan türleri, tarihsel süreç ve yazınsal dönemlerle ilişkilendirerek değerlendirmek istiyor.

Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer alt başlıklarla tür kavramına ayırdığı altıncı sayısı için özgür ve özgün fikirlere dayalı metinleri en geç 15 Nisan 2016 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

 • Biçim ve içerik tartışmalarından hareketle türün tanımlanması
 • Edebî türler arası etkileşimler, geçişler ve ayrışmalar
 • Geleneksel edebî türlerin modern edebiyatlardaki temsilleri
 • Edebiyat dışı türler ile edebî türler arası ilişkiler, etkileşimler
 • Yeni türlerin oluşma biçimleri, bunların tür tasnifindeki yeri
 • Farklı edebiyat geleneklerinde üretilmiş türlerin birbirleriyle iliş­ kilendirilmesi
 • Estetik kaygılar, dil ve kültürel kodların türlerin şekillenmesinde­ ki rolü
 • Melez türlerin oluşumu, temsili ve işlevi
 • Edebiyat tarihi yazımında türlerin konumlandırılışı, buna ilişkin öneriler ve sorunlar
 • Edebî türe özgü eleştiri pratikleri ve okuma önerileri
 • İdeolojik, toplumsal, kültürel vs. etkenlerin türler üzerindeki etkisi
 • Postmodern anlatıda türün üretilme biçimleri: Metinleraraslılık, çokseslilik ve türlerarasılık vs.
 • Çeviri ve adaptasyonlar üzerinden türün alımlanma problemi

edebiyathaber.net (31 Mart 2016)

Yorum yapın